Bedrijfseconomie en -strategie

Hierbij staat de klant centraal. Zijn doelstellingen en ambities zijn leidend in het contact. Ekopart kan met een positief kritische blik

en oog voor de sociale gevolgen, als partner optreden bij het ontwikkelen van het bedrijf.

 

In de afgelopen jaren heeft Kees Water heel veel bedrijfsplannen geschreven voor ondernemers met een biologische - of andere duurzame bedrijfsvoering.
En heeft hij veel te maken gehad met veel aspecten:

 • Omschakeling naar biologisch beheer;
 • Nieuwbouwplannen;
 • Bedrijfsverplaatsingen;
 • Bedrijfsbeëindigingen;
 • Bedrijfsovername's;
 • Maatschap vormingen;
 • Neventakken.

  

Technisch en de bedrijfsstructuur

Ook wordt technisch advies en begeleiding op maat gegeven. Klanten zijn biologisch werkende ondernemers en potentiële omschakelende bedrijven.

 • Keukentafelgesprekken m.b.t omschakeling (Bio-Barometer);
 • Bedrijfsanalyse;
 • Bedrijfsoptimalisatie;
 • Interpretatie van de regelgeving;
 • Verzorgen van subsidieaanvragen.