Fosfaatrechten en lage melkprijs stimuleert omschakeling biologische melkveehouderij

Waar komt die belangstelling voor omschakeling ineens vandaan? Er zijn 3 belangrijke punten aan te geven

  • - De biologische markt is tot nu toe een vragende markt en kent een goede en stabiele melkprijs
  • - De gangbare melkprijs is sinds begin 2015 compleet onderuitgegaan en de prognose/het vertrouwen is niet geweldig
  • - De fosfaat-wetgeving, die er zit aan te komen biedt weinig ruimte voor groei in de melkveestapel. Een korting op de huidige veestapel ligt voor de hand en dat is een vorm van extensivering

Biologische melkprijs

De Biologische melkprijs maakt al enkele jaren een positieve ontwikkeling door. Uit de boekhoudingen van de laatst 5 jaar, die Ekopart heeft verwerkt, is de uitbetaalde melkprijs gemiddeld 46,9 ct. per kg melk (ex BTW).Deze prijs is nodig om met de extensieve manier van boeren, een goed economisch rendement te realiseren.

Gangbare melkprijs

De gangbare garantie melkprijs van Friesland Campina heeft sinds de tot in de zomer 2013 en duikeling gemaakt tot onder de 30 ct. per kg. Er is niet veel vertrouwen dat de wereldmarktprijs zich in 2016 snel zal herstellen.

Wel zijn er geluiden, vanuit de zuivelsector en banken, dat de prijs zich voor de lange termijn kan herstellen.

Fosfaatrechten

Nu er enige duidelijkheid over de fosfaatwetgeving is, blijkt dat naarmate de bedrijven intensiever zijn ze meer gekort worden op hun fosfaatrechten. Extensieve bedrijven worden het minst gekort of krijgen wellicht enige ruimte.

Daarmee mag verwacht worden dat de reguliere landbouw extensiever gaat worden. Groeien in de veestapel kan maar dan moet er geïnvesteerd worden in de fosfaatrechten. Thans is niet duidelijk wat deze gaan kosten en of deze door de bank gefinancierd kan worden. In combinatie met een lage melkprijs, zet dit druk op het bedrijfsresultaat. Bedrijven worden gedwongen om alternatieven te verkennen. Voor relatief extensieve bedrijven of bedrijven die meer grond ter beschikking kunnen krijgen biedt omschakeling wellichtperspectief zonder veel in fosfaatrechten te investeren.