Biologische melkprijs en markt- update 2019

Ekopart volgt al enkele jaren de prijsontwikkeling van de biologische melk in Nederland. Terugkijkend op 2018 en eerster periode van 2019 heeft de Bio-melkprijs, ondanks de druk op de prijs van deze zomer, redelijk goed te kunnen handhaven. Met het grote aantal omschakelaars van 2016, die in 2018 volop zijn gaan leveren, was rekening gehouden met een lagere prijsvorming. Dat is uiteindelijk meegevallen. De gemiddelde Bio-garantieprijs voldoet met 47,6 ct. aan de verwachting van begin dit jaar.  Door de opnieuw droge zomer is de melkaanvoer toch weer wat lager dan vooraf was ingeschat.De verwachting is dat de prijs aan het eind van 2019 zich zal handhaven of door de wintertoeslag iets zal toenemen.

4 Bio GB prijs dit jaar

Ondertussen blijft de bio-melkprijs door de jaren heen een redelijk stabiel.  De garantieprijs ligt op het niveau van 2018. Er zijn in 2019 niet veel niet veel nieuw-omschakelende bedrijven op de markt gekomen.

De prijs schommelt de laatste 5 jaar tussen de 47,5 en bijna 49,3 ct. Let wel, dit betreft de garantieprijs, normaal gesproken ligt de uitbetalingsprijs tussen de 1,0 en 1,5 ct hoger

1 GB Bio melkprijs

De gemiddelde reguliere melkprijs kwam komt in het lopende jaar uit op 35,7 ct per kg. Het bio-prijsverschil komt uit het lopende jaar uit op 11,9 ct. per kg melk.

De loskoppeling van de biologische melkprijs met die van de gangbare prijsin 2013, is voor de biologische melkveehouders heel goed uitgepakt.

Deze Bio-toeslag is het verschil in Garantie-melkprijs tussen de biologische en de reguliere melk. Deze maakte sindsdien een spectaculaire groei door, met een top in 2016 met gemiddeld ca. 18 ct. Dit illustreerd de relatief stabiele markt voor de biologische melk en de lage wereldmarktprijzen voor de reguliere melk. In de loop van 2017 is het verschil tussen gangbaar en biologisch, mede door de goede gangbare prijs van weer enigszins genormaliseerd. Maar het gemiddelde prijsverschil komt in 2017 en 2018 toch nog uit op ca. 12 ct.  Ook thans is de Bio-toesalg op dit niveau.

3 Bio toeslag

De markt voor biologische melk kent echter wel enkele zorgen. Friesland Campina, traditioneel toch een belangrijke marktpartij voor de Biomelk heeft te kennen gegeven om tot en met 2020 geen extra omschakelende bedrijven aan te nemen. Eerst moet de huidge wachtlijst worden weggewerkt, zo wordt gezegd. Eko Holland kent wel enige ruimte. Ook Coöp Rouveen kan door verloop nog enkele omschakelaars ontvangen. Wel zoeken zij dit binnen hun eigen ledenbestand.