Biologische melkprijs en markt- update 2019

Ekopart volgt al enkele jaren de prijsontwikkeling van de biologische melk in Nederland. Terugkijkend op 2018 heeft de Bio-melkprijs, ondanks de druk op de prijs van deze zomer, redelijk goed te kunnen handhaven. Met het grote aantal omschakelaars van 2016, die in 2018 volop zijn gaan leveren, was rekening gehouden met een lagere prijsvorming. Dat is uiteindelijk meegevallen. Uitzondering vormde de maand augustus, maar de prijs in september herstelde al snel. De gemiddelde Bio-garantieprijs voldoet met 47,5 ct. aan de verwachting van begin dit jaar.  Door de droge zomer is de melkaanvoer lager dan vooraf was ingeschat.De verwachting dat de prijs aan het eind van 2018 zou toenemen is niet uitgekomen. Inmiddels heeft de bio-melkprijs zich redelijk hersteld.  De garantieprijs ligt 0,5 ct boven die van 2018. Mogelijk komt er toch naar de zomer toe weer een lichte kentering doordat vrij veel bedrijven een voorjaarsafkalvende veestapel hebben. Anderzijds komen er thans niet veel nieuw-omschakelende bedrijven op de markt,

5 Garantieprijs jaar 4 19

 

De ontwikkeling van de biologische melkkprijs laat over de laatste jaren een vrij stabiel beeld zien. In 2018 was de melkprijs, 1,1 ct lager als het jaar ervoor. Maar deze is wel vergelijkbaar met 2015 en 2016. De prijs schommelt de laatste 5 jaar tussen de 47,5 en bijna 49,3 ct. Let wel, dit betreft de garantieprijs, normaal gesproken ligt de uitbetalingsprijs tussen de 1,0 en 1,5 ct hoger

2 Bioprijs 6 jaar 1 2019

De gemiddelde reguliere melkprijs kwam in 2018 uit op 35,7 ct per kg. Het herstel van 2017 kon dit jaar niet volledig worden gecontinueerd. Het bio-prijsverschil met gangbaar komt in 2018 uit op 11,8 ct. per kg melk.

De loskoppeling van de biologische melkprijs met die van de gangbare prijsin 2013, is voor de biologische melkveehouders heel goed uitgepakt.

Deze Bio-toeslag is het verschil in Garantie-melkprijs tussen de biologische en de reguliere melk. Deze maakte sindsdien een spectaculaire groei door, met een top in 2016 met gemiddeld ca. 18 ct. Dit illustreerd de relatief stabiele markt voor de biologische melk en de lage wereldmarktprijzen voor de reguliere melk. In de loop van 2017 is het verschil tussen gangbaar en biologisch, mede door de goede gangbare prijs van weer enigszins genormaliseerd. Maar het gemiddelde prijsverschil komt in 2017 en 2018 toch nog uit op ca. 12 ct.  Ook thans is de Bio-toesalg op dit niveau.

4 Bio toeslag 4 2019

Mede op basis van de stabiele ontwikkeling van de biologische melkprijs, hebben de banken hun beleid m.b.t de Bio-toeslag in het begin van de zomer verruimd. Ze rekenen thans met 47 ct voor een gemiddelde Bio melkprijs, hetgeen overeenkomt met de huidge garantieprijs.