Biologische melkprijs en markt- update 2018

Ekopart volgt al enkele jaren de prijsontwikkeling van de biologische melk in Nederland. Gemiddeld is de Bio-garantieprijs over 2017 boven bijna op 50 ct gekomen. Na een relatief matige start kan 2017 dan ook worden bijgeschreven als een goed jaar.

1 GB Bio melkprijs 12 17

De reguliere melkprijs belande in 2016 in een vrije val. Deze heeft in 2017 weer een snel en goed herstel laten zien. De gemiddelde melkprijs is in 2017 utigekomen op bijna 38 ct en dat ligt bijna 10ct. boven 2016. Wellicht is deze situatie illustratief voor de toekomst: grotere variatie in de prijsvorming. Reserveren in goede tijden is het parool om in slechte tijden aan uw verplichtingen te kunnen voldoen.

De biologische melkprijs heeft zich na een sobere stalperiode in 2015-2016, in zomer goed hersteld. In de zomer is de Bio-prijs 2-3 ct hoger dan in 2016 het geval was en is de laatste 5 jaar nog niet zo goed geweest.

2 Bioprijs 5 jaar 12 2017

 De gemiddelde biologische melk laat over de laatste 5 jaar een relatief stabiele prijsvorming zien.

Let wel: dit betreft de garantieprijs, waar voor de uitbetalingsprijs nog ca. 1-1,5 ct. bijgekomen kan zijn.

3 Bio GB gemiddelde prijs 12 2017

 De Bio-toeslag is het verschil in Garantie-melkprijs tussen de biologische en de reguliere melk. Deze maakte sinds najaar 2014 een spectaculaire groei door. De toeslag kwam in 2016 gemiddeld uit op ca 18 ct. Dit illustreerde een relatief stabiele markt voor de biologische melk en de lage wereldmarktprijzen voor de reguliere melk. In de loop van 2017 is het verschil tussen gangbaar en biologische weer enigszins genormaliseerd. Maar het gemiddelde prijsverschil is in 2017 toch nog uitgekomen op ruim 12 ct.  Dit komt vooral doordat de Bio-prijs zich deze zomer spectaculair heeft hersteld.

4 Bio toeslag 12 2017

Een prognose geven voor 2018 is echter toch lastig. Voor de Bio-melkprijs lijkt de invloed van de vele omschakelaars in 2016, die nu op de markt gekomen zijn, is tot nu toer beperkt gebleven. Verwacht wordt dat er in de zomer een druk op de prijs kan komen, mede omdat er dan meer gemolken wordt. Naast het aanbod in Nederland speelt ook de ontwikkeling in het buitenland een rol. Groei in Duitsland tempert de prijs, wat ook van invloed kan zijn op de prijs in Nederland. In 2017 was er blijvende interesse voor omschakeling, hoewel deze wel weer enigszinds genormaliseerd is. Deze omschakelaars kunnen vanaf oktober op de Biomarkt komen. De voorlopige prognose is dan ook dat de gemiddele Bioprijs in 2018 wat zal achterblijven bij 2017.

 

Nu het stof is opgewaaid m.b.t de fosfaatwetgeving, die in 2018 in werking gesteld wordt, zal er bij veel bedrijven toch nagedacht worden over de toekomst. Ook is de reguliere prijsprognose somber. De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. kan bij goede bedrijfsomstandigheden perspectief bieden. Naast de melkprijs moet hierbij vooral gekeken worden naar de huidige bedrijfsstructuur, de ruimte in de markt en de melkprijsprognose voor de langere termijn. Verwacht wordt dat er in 2018 veel bedrijven zich zullen gaan orienteren op de mogelijkhed voor omschakeling. Afhankelijk van de keuzen die worden gemaakt zal de melk van deze bedrijven waarschijnlijk eind 2019 op de markt komen. De  directe invloed op de prijs zal dan ook beperkt blijven.