Is de Bio-toeslag wel toereikend

Verdienmodel biologische melkveehouderij

Ook voorbeeld voor natuur-inclusief boeren.

De biologische melkveehouders hebben de laatste jaren goed geboerd. Dat blijkt uit een nadere analyse van de boekhoudresultaten van de laaste 5 jaar.

De basis hiervoor vormt in eerste instantie de goede melkprijs van 48,5 ct. en de omzet en aanwas van ca 5 ct. per kg melk. Opmerkelijk is echter dat de overige opbrengsten met bijna 10 ct. bijdraagt aan de omzet. Dat betreft o.a. ha-toeslagen , vergoeding natuurbeheer, vergoeding ganzenschade en het verleasen van melk (tot 2015). En dan zijn er ook nog neventakken die mogelijk wat omzet oplevert. Biologische bedrijven zijn dan ook vaak heel divers van karakter.

Bij de kosten valt vooral op dat de voerkosten nog redelijk in de hand gehouden wordt en dat er relatief weinig kosten voor het onderhoud van het land wordt uitgegeven. De bewerkingskosten zijn door het extensieve karakter, zoals vanouds, relatief hoog. De rentelasten zijn ruim 5 ct per kg melk.

Dit levert een kasstroom op waar voldoende ruimte lijkt te zijn om in de gezinsuitgaven te voorzien en aan de gemiddelde aflossingsverplichtingen. Er is voldoende ruimte om te reserveren.

Resutaat Bio melkvee 2017

Een addertje onder het gras is echter dat dit rendement niet alleen kan worden gerealiseerd via de melkprijs en vee/vleesverkoop. Het verdienmodel voor biologische melkproductie is dan ook behoorlijk mager. 

Het complete artikel is verschenen in www.ekoland.nl

 

Deze economische benadering  van de biologische melkveehouderij kan eveneens toegepast worden op andere vormen van natuur-inclusieve melkveehouderij. Voor een studie voor de Vogelbescherming zijn de boekhoudingen 2015, van 8 melkveebedrijven, met een actieve weidevogelbeheer, geanalyseerd. Uit deze verkenning blijkt dat het niet eenvoudig is om aleen via inkomsten uit melk en vee/vlees een goed rendement te realiseren. Inspanningen ten behoeve van weidevogelbeheer, leiden al snel tot beperking in het bedrijfsrendement, als er geen extra inkomsten tegenover staan. Hierbij kan gedacht worden aan een weidevogel-toeslag op de melkprijs, van 2-5 ct.,  extra ruimte voor beheervergoedingen of een variabele in de uitbetaling vanGLB-toeslagen.

Meer hierover kunt u lezen via www.boer-en-vogels.nl