APK-Bodem, Ekopart actief als bodemcoach

Vorige maand kreeg Kees Water van Ekopart, het Bodemcoach-certificaat overhandigd door de Agrarische Natuur Vereniging "Water Land en Dijken". Dit was de positieve afsluiting van een opleidingstraject afgelopen winter. Tevens is dit de start van het verzorgen van coaching aan agrarische bedrijven in Noord Holland. Hij is hier inmiddels al volop mee aan de slag. Verschillende partijen in Noord Holland hebben de handen ineen geslagen om de de kennis van de bodem en het beheer van het water, in de landbouw te versterken. Provincie Noord Holland, Het Hoogheemraadschap, LTO en de Agrarische Natuurvereningingen, werken hierbij samen. Want de bodem is de basis van een landbouwbedrijf. Een goed beheer is nodig voor een optimale productkwaliteit, een beter bedrijfsresultaat en goed beheer van de kwaliteit oppervlaktewater. In seizoen 2018-2019 is hiermee ruimte om op 80 veebedrijven deze coaching kosteloos aan te bieden.  De coach gaat samen met de ondernemer het land in, naar een perceel waar iets loos lijkt te zijn. Hoe staat het gewas erbij, hoe is de ontwatering en wat is de conditie van de bodem.  Er wordt een APK van de bodem uitgevoerd. Dit leidt tot een lijst met aanbevelingen voor het bedrijf. Ook is de ondernemer in staat gesteld zelf iets meer over de bodem te leren. Wilt u ook een Bodem-APK en bent gevestigd in Noord Holland, meldt u dan aan via: Portaal Landbouw Noord Holland. Ook voor ondersteuning dan wel subsidie voor Erfafspoeling en Duurzaam beheer van oevers kunt u hier terecht