Project: Biologische Landbouwen in Friesland is gestart

Dit 3 jarig project is een nauwe samenwerking de praktijk en het onderwijs. Het project is een samenwerking tussen van Hall Larenstein, Feriening Biologyske Boeren Fryslan (FBBF) en adviesbureau Ekopart. Doel is praktijkkennis delen d.m.v.
- Individuele adviesgesprekken over omschakeling .
- Organiseren van studiegroepen: 
- Verzamelen van kennisvragen en deze uitwerken

 

Omschakeladvies Biologische Melkveehouderij in Friesland
De melkveehouderij staat voor grote uitdagingen om hun bedrijf toekomstbestendig te houden. Hierbij valt veel te leren vanuit praktijkervaringen van de biologische landbouw. En wellicht meer dan dat.

Wilt u weten wat de kansen zijn om uw bedrijf om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering? In provincie Friesland wordt u professioneel advies aangeboden om hier antwoord op te krijgen. Dat gebeurd individueel- via een keukentafelgesprek op uw bedrijf. Uw huidige bedrijfsstructuur en uw management is hierbij altijd het vertrekpunt. Kansen en mogelijkheden in de omgeving worden meegenomen en ook de marktperspectieven komen aan de orde. U krijgt concreet inzicht in, zowel de technische mogelijkheden, als de aandachtspunten van de omschakeling. Ook krijgt u advies voor de te nemen vervolgstappen. Dit wordt in een kort rapport voor u vastgelegd.
Een vervolgstap kan een doorrekening zijn. Bedoeld om inzicht te krijgen in de economische perspectieven van de omschakeling.

Uw kosten van een eerste advies zijn zeer beperkt. Aan bedrijven in Friesland wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 100,- Ook een doorrekening kan gedeeltelijk financieel worden ondersteund.

De financiële bijdrage is afkomstig van respectievelijk:
• Project: Biologisch (land)bouwen in Friesland, van: Hall Larenstein, FBBF en Ekopart

Wilt u meer weten, Neem dan contact op met Ekopart, Kees Water Advies, 08-26518701