Projecten

Ekopart en Kees Water zijn de afgelopen jaren regelmatig betrokken bij de organisatie en/of uitvoering van projecten.

Opdrachtgevers zijn over het algemeen het Ministerie van Landbouw (thans onderdeel binnen Ministerie van Economie Landbouw en Innovatie), Provinciale overheden, Onderzoeksinstellingen Organisaties en Bedrijven. (Direct naar overzicht opdrachtgevers)

Zij maken graag gebruik van de aanwezige expertise op het gebied van duurzaamheid en landbouw.

Praktijkervaring vanuit de biologische landbouw bieden tal van nieuwe, creatieve, gezichtspunten en innovaties voor organisaties en instellingen. Ekopart is dan ook bij uitstek de partner om voor de opdrachtgevers hun gewenste beleid te vertalen in praktische uitvoerbaarheid. De beoogde doelstellingen kunnen hiermee worden ingevuld en gerealiseerd.