Bedrijfsadvies

Samen met de ondernemers, hun visie en ambitie helpen vertalen in een plan. Met aandacht voor de technische,

bedrijfseconomische en sociale aspecten. 

Ekopart is partner bij het helpen om de kansen voor het bedrijf te verzilveren en de bedreigingen te saneren. Sterke kanten van het bedrijf worden hiermee benut en zwakke punten worden versterkt.