Primeur: Mobiele melkstal in Noord Holland

Marco en Josien de Hartog in Oudendijk (NH) hebben enkele jaren geleden hun melkveebedrijf omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Dit weideseizoen is melk hij zijn koeien weer in het land; met een mobiele melkstal.
 
  

 

 
Vanuit de Pure Graze gedachte geeft Marco een eigen invulling aan zijn beweidingsstrategie. Hierbij past het goed om weer in het land te gaan melken. Om dit efficiënt en eenvoudig te realiseren is er dit voorjaar door Mobile Milking bv  uit Nieuwland een moderne mobiele melkstal ontwikkelt. Het is een 2 x 14 stands verplaatsbare melkstal met swingover. Deze kan s’zomers als weidewagen worden gebruikt en wordt s’winters in de stal geplaatst. Deze melkstal is voor het weideseizoen op het boerdrij afgeleverd. Marco heeft de afgelopen maanden met de machine gemolken en zo veel ervaring opgedaan. Door hem in de praktijk te gebruiken wordt duidelijk welke aanpassingen nodig waren om het systeem verder te optimaliseren.

In de loop van 2011-2012 zal er een nieuwe stal –in combinatie met mestopslag- worden gebouwd. In de stal periode zal deze mobiele melkstal dan ook binnen deze stal een plaats krijgen.
 
Biologische melkveehouders en bedrijven in omschakeling hebben via de Studiegroep “Biologische Melkveehouderij Noord Holland” als eerste deze zomer de gelegenheid gekregen om met deze innovatieve ontwikkeling kennis te maken.

De ontwikkeling van deze weidewagen is mede mogelijk gemaakt met financiële steun vanuit het innovatieproject van het ministerie van EL&I en een subsidie van het EU-Landbouwfonds “Europa investeert in het platteland”.