Provincie Friesland: Oriëntatie biologische landbouw ook in 2015

Friesland biedt ook inn de komende 2 jaar keukentafelgesprekken (en begeleiding) over de biologische landbouw aan. De ondernemers kunnen voor een keukentafelgesprek een afspraak maken met Ekopart. Gedurende dit gesprek kunnen alle vragen rond omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering aan de orde komen. Aan de hand van de Biobarometer wordt concreet beeld geschetst van de kansen en knelpunten van een eventuele omschakeling van de huidige bedrijfsvoering.


Provincie Friesland vindt het belangrijk om de ontwikkeling van de biologische landbouw te stimuleren. Daarom hebben ze besloten om steun te verlenen aan bedrijven, die overwegen om te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Ondernemers kunnen financiële steun krijgen voor advies en begeleiding. 

Provincie Friesland neemt hiervoor de kosten voor haar rekening, onder voorwaarde dat het bedrijf een eigen bijdrage van € 50 betaalt. Wanneer dit noodzakelijk/gewenst is, wordt ook de mogelijkheid geboden om een deel van de kosten voor het opstellen van een financieel plan van omschakeling. Hiervoor geldt een ondersteuning van 50% tot een maximum van € 1500.