Groninger Landschap bezoek Bio-Boeren in NH

Aanleiding is dat het Groninger Landschap heeft besloten om zelf een beheerboerderij te gaan ontwikkelen en beheren. Doelstelling is om het oorspronkelijk landschap in stand te houden en er hierbij een beheer toe te passen dat de weidevogelbestand ten goede komt. De voorkeur gaat uit naar een boerderij met melkveehouderij.

Er blijkt echter een zorg te bestaan dat met het weiden van de melkkoeien gedurende het broedseizoen, de weidevogels verstoord kunnen worden. Immers de koeien moeten 2 maal per dag worden opgehaald en dat geeft wellicht onrust.

Zowel Jan Rutte als Dick Hos hebben ervaring dat dit enorm meevalt. Beiden zoeken voor het weiden in de broedtijd, die percelen op, waar relatief weinig vogels komen. Ook weiden ze zeer extensief, er is dus veel land voor het koppel beschikbaar. Het ophalen van het vee gebeurd rustig.

Omdat beide bedrijven voor een groot deel afhankelijk zijn van beheersvergoedingen, zijn ze heel ervaren in het aanpassen van het management t.b.v. het beheer. De weidevogels raken op hun bedrijf dan ook niet snel verstoord, want dat kost ditrect geld.