Zorginstelling investeert in ondernemerschap op haar zorgboerderijen.

 De Lievegoedzorggroep te Bilthoven heeft 3 zorgbedrijven, die dagbesteding bieden aan haar cliënten. Het zijn prachtige bedrijven in Wageningen, Driebergen en Breda, die volledig zijn ingesteld op het ondersteunen van de zorg. In 2011 is een start gemaakt om het ondernemerschap in de bedrijfsvoering te gaan versterken.

Dit is noodzakelijk omdat het zeer gecompliceerde bedrijven zijn. Met veel takken: melk- en vleesveehouderij, zuivel- en kaasverwerking,glas- en vollegrondgroenteteelt en de directe verkoop aan consumenten via de boerderijwinkel In enkel geval is er ook een technische afdeling die onderhoud en raparaties verzorgt. Het is niet eenvoudig om het finacieel resultaat van de boerderij in relatie met de zorg te optimaliseren. Dit is wel wenselijk omdat verwacht wordt dat de inkomsten vanuit de zorg terug de komende jaren zullen teruglopen. Voor de toekomst is het dan ook wenselijk om deze bedrijven te optimaliseren.

Dit gebeurd o.a. door een sterker management van de boerderij, meer onderlinge samenwerking, ontwikkelen van verkoopconcepten en een nieuwe bedrijfsstructuur