Vertrekpremie Friesland Campina niet voor biologische melk

Omschakelende melkveehouders opgelet: Biologische melkveebedrijven, die bij Friesland Campina (RFC) weg willen en overstappen naar een andere afnemers, kunnen geen gebruik maken van de uit Brussel opgelegde vertrekpremie. Deze premie betreft een eenmalige uitkering van 5 ct. per liter. Deze EU-regelgeving die aan RFC is opgelegd discrimineert hiermee de biologische melkveehouders. Omschakelende bedrijven die willen overstappen moeten alert zijn.

Bij de fusie tussen Friesland/Coberco en Campina Melkuniebverplichtte de EU dat de nieuwe Coöperatie RFC enkele onderdelen van hunbedrijfsvoering zouden afstoten. Deze maatregel was bedoeld om ervoor te zorgen dat er voldoende concurrentie bleef in de zuivelmarkt in Nederland.

 

Ter ondersteuning van deze maatregel is er een vertrekpremie van 5 ct per liter melk beschikbaar voor leden van RFC, die over willen stappen naar een andere afnemer. Deze premie wordt echter niet uitbetaald voor  biologisch melk. De reden hiervoor is niet bekend.

Hiermee loopt een biologische melkveehouder, die lid is van RFC die wil overstappen maar een andere afnemer, een aanzienlijk bedrag mis.
Bijvoorbeeld een bedrijf met 450.000 kg melk mist een eenmalige uitkering van € 22.500,-

 

Als u een omschakelend bedrijf hebt en lid bent van RFC, maar die overweegt/besluit om naar een andere afnemer te gaan, dan zult u alert moeten zijn en dit goed regelen.U zult er zorg voor moeten dragen dat u bij het overstappen nog reguliere melk produceert. Wel kunt u al beginnen met de omschakeling van uw land.

U dient uw  lidmaatschap als regulier melkveebedrijf bij de RFC op te zeggen.. De opzegging moet schriftelijk worden gedaan en
voldoen aan de gestelde voorwaarden. Meer informatie, neem contct op met Friesland Campina

Download: Toelichting op de vertrekregeling

 

Tenslotte Het is zeer belangrijk dat u vooraf harde afspraken hebt gemaakt, over de overgang, met een nieuwe afnemer van uw toekomstig te produceren biologische melk