De geschiedenis van de biologische landbouw (1880-2001)

 

“Tegen beter weten in” is de titel van het proefschrift van Dick Hollander. Dick is een voormalig biologisch groentekweker is in 2001 met zijn bedrijf is omgeschakeld naar de wijnbouw. Hij promoveerde op 7 mei 2012 op de “Geschiedenis van de Biologische landbouw (1880-2001).

 

 omslag d hollander

 

Met zijn studie heeft Dick een belangrijke, tot nu toe ontbrekende ,schakel in de rijke landbouwgeschiedenis van Nederland toegevoegd. Het is een gedegen en zeer uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van de biologisch landbouw geworden. Welke onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van de totale landbouw in Nederland.

Hij trekt de conclusie dat de unieke Nederlandse landbouwstructuur tot in de jaren 90, de ontwikkeling van de milieuvriendelijke cq .biologische landbouw heeft belemmert. De consument was niet voldoende gemotiveerd om via het koopgedrag invloed uit te oefenen op het beleid. De bekendheid en beschikbaarheid van het biologisch product alsmede de professionaliteit van de sector was hier aanvankelijk debet aan. In begin van de jaren 90 ontwikkelde de biologische sector zich steeds beter en dwong de EU maatregelen af, om het landbouwbeleid in Nederland, ten gunste van de biologische landbouw te wijzigen. Inmiddels was het prijsverschil tussen de gangbare en biologisch producten te groot geworden, om de consument over te halen massaal biologische producten te gaan kopen.

Met dit proefschrift is een belangrijke periode van de biologische landbouw geschiedkundig vastgelegd.

 

De wereld blijft echter niet stilstaan. Na 2001 lijkt de biologische landbouw in een nieuwe fase te zijn beland. De komende decennia zal blijken of dit ook werkelijk het geval is. Een nieuw hoofdstuk zal dan wellicht toegevoegd moeten worden aan de geschiedenis van de biologische landbouw