Schoorlse Wagyu-koeien in omschakeling naar biologisch

      tn 2013-08-08 15.39.44-kopie

de laatste dagen in de polder. en nu in het het Schools Duingebied

 

De recente Skal-aanmelding van Wagyu-veestapel van agrarisch ondernemer Chris Boomsma, voor de omschakeling naar biologisch is een primeur. De Wagyu's zijn koeien, welke oorspronkelijk uit Japan afkomstig zijn. Hun gemarmerde vleeskwaliteit is ongeevenaard. Na een omschakelperiode van een jaar zal het in 2014 als biologische kwaliteit te koop zijn. Hoe is dit zo gekomen ?

Chris Boomsma heeft reeds jaren een Wagyu-veestapel. Deze liepen op relatief goede kwaliteit land in West-Friesland. Te goed grond voor dit vee vond Chris. Hierdoor was het heel moeilijk om de gewesnte vleeskwaliteit te kunnen realiseren. Hij sprak de wens uit om zijn veestapel op hogere en schralere gronden te willen weiden. Ekopart heeft hem in contact gebracht met Jan van Assema van Staatsbosbeheer. Jan is beheerder van o.a. het Schoorls duingebied. Voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in dit gebied is een jaarrond extensief graasbeheer gewenst. Landschapsbeheer en ondernemerschap hebben elkaar hier goed gevonden. Dit bleek een geode zet

Voor deze samenwerking is het gehele gebied van totaal ca 500 ha, bij Skal aangemeld als biologisch land. Deze zomer worden de eerste dieren in ca 250 ha duingebied gebracht officieel door gedeputeerde Jaap Bond en regiodirecteur Staatbosbeheer Annemiek Roessen gedaan. 

Dat is op 8 augustus Beiden gaven aan dat dit een uniek project is, dat navolging verdiend. Volgend jaar zal de overige 250 ha worden toegevoegd. De Wagyu koeien van Chris zijn in omschakeling gegaan en krijgen per volgend jaar de biologische status.

 

 Ekopart zet zich actief in om de samenwerking tussen agrarische ondernemers en natuurbeheerorganisaties te bevorderen. Met wederzijds begrip van elkaars doelstellingen kan een win-win situatie worden gecreeërd. Hierbij is Ekopart actief in het project Biologisch Ondernemen Norrd Holland