Ecodorp Bergen

Het intiatief Ecodorp Bergen heeft in 2013 het mobilisatieterrein (MOB-complex), onderdeel van het voormalig vliegveld, aangekocht. Het is in 1939 aangelegd en omvat 15 ha. Het complex bestaat nu uit bos met daartussen loodsen, verhardingenen en een bunker. De initiatiefnemers willen hier in de toekomst een multifunctioneel ecodorp laten ontstaan, een duurzame, ecologische woon-/werkgemeenschap met aandacht voor kunst.

Het zou ruimte kunnen bieden aan ongeveer 80 bewoners van alle leeftijden. Het eigendom van het terrein wordt ondergebracht in Ecodorp Steunstichting die eigenaar wordt van de grond en de gebouwen. De huizen worden geen individueel eigendom. Het grootste deel van het terrein zal echter gebruikt worden voor tuinen volgens het principe van permacultuur. Deze tuinen kunnen voor een belangrijk deel het voedsel leveren dat de bewoners nodig hebben. Ecodorp Bergen wil zich ontwikkelen t.b.v.

  • Versterken van natuurwaarden.
  • Duurzaam samenleven
  • Ateliers en werkplaatsen
  • Zelfvoorziening in voedsel en energie
  • Beheer van het landschap
  • Bijdrage aan duurzaam toerisme