Zeewater op grasland als mineralen

Albert Blommenstein heeft voor de mineralenvoorziening van zijn biologisch grasland zeewater laten aanvoeren. Hij had een mestkelder over en woont op ca. 35 km van de haven van IJmuiden af. Hij ziet het zeewater als een goed en goedkoper alternatief voor (Keltisch) Zeezout. Het met een bijzonder gezicht zijn geweest. Vooraf heeft hij de havenmeester geïnformeerd over zijn plan om water op te pompen. Dat is ook wel nodig, want zodra je een slang in de haven uitrolt, heb je de milieu-inspectie op je dak, omdat men denkt dat er iets geloosd wordt.

Zeezout wordt in toenemende mate ingezet op de mineralenhuishouding op biologische veebedrijven op peil te houden. Zeezout bevat 84 verschillende soorten elementen kan relatief gemakkelijk in de bedrijfsvoering worden ingepast. In zeewater blijken 90 mineralen voor te komen. Uitgaande van 50 gram per koe per dag, kost dit Keltisch zeezout ongeveer € 15-20 per koe per jaar.

Albert heeft 2 x 36 m3 = 72 m3 zeewater aangevoerd en in de mestput gepompt. Dit kostte € 499,00 incl. BTW. Er was alleen transport gerekend.

Zeewater bevat per m3;  30 kg zout, te vergelijken met Keltisch zeezout.

Keltisch zeezout kost (in pallets) € 0,90 per kg.

Het zeewater kost omgerekend ± € 0,23 per kg.

Meer info www.oceangreen.nl  of www.mikedonkers.com