Biologische melkveehouderij: Blik op de toekomst

Voor biologische boeren is de prognose voor het komend stalseizoen 2014-2015 dan ook gunstig te noemen.

  • - Er is nog steeds een groeiende vraag naar biologische melk.
  • - Het aantal omschakelende bedrijven is beperkt
  • - De melkprijs is thans relatief hoog.
  • - Er is geen verwachting dat de prijsontwikkeling minder gunstig wordt.
  • - Er is ruim ruwvoer gewonnen van relatief goede kwaliteit waardoor de ruwvoerkosten beperkt kunnen blijven.

 

 

Er is veel gezegd en geschreven over de ontwikkeling van de melkproductie en prijs na 2015.Dan verdwijnt immers het melkquotum.  Het laatste jaar blijkt het heel lastig is om hier met zekerheid iets over te zeggen. Veel actueel nieuws is er dan ook niet meer. Voor de ontwikkeling van de biologische productie- en melkprijs is iets gemakkelijker om een prognose te geven. We zien dat er thans weinig bedrijven omschakelen van gangbaar naar biologisch. Wel zien we enkele bedrijven met een serieus areaal starten. Deze nieuwkomers zullen de komende jaren gedoseerd aan de biologische markt gaan leveren. Op veel biologische bedrijven is geïnvesteerd in nieuwe stallen. Deze hebben een iets grotere capaciteit, waarmee ze gereed zijn voor de toekomst. Toch zal de productiviteit per bedrijf naar verwachting niet sterk stijgen, omdat de grondgebondenheid een knelpunt is. En natuurlijk zijn er op biologische bedrijven ook stoppers.

Geconcludeerd kan worden dat de markt goed is en dat deze de lichte productieontwikkeling in Nederland de komende 2-3 jaar goed kan opvangen.