Gouden Boaiem: De eerste Jersey's worden gemolken

De familie Bokma kunnen niet wachten. Deze maand komen de eerste melkkoeien naar het eiland "de Gouden Boaiem", gelegen tussen Heeg en Woudsen te Friesland.

tn Gouden Boaiem 1

In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer zal het natuur- en landschapsbeheer uitgevoerd worden op basis van agrarisch beheer. Het is een unieke mogelijkheid voor Klaas en zijn vrouw, om samen met Siebe Klaas en Pytsje hier een nieuw bedrijf te vestigen. Het eiland is ca 175 ha groot, en heeft ongeveer 140 ha natuurlijk grasland. Het kent een lange historie en heeft vanouds af aan een grote aantrekkingkracht op de weidevogels. Uiteindelijk zullen er ongever 140 Jersey koeien gemolken worden. Samen met het jongvee, wordt het gebied mee beheerd.

Doelstelling hierbij is, om vooral de huidige weidevogel populatie te ontzien en waar mogelijk ruimte te bieden. Ook zijn er wat botanisch gelangrijke percelen. Maar wel op basis van een bedrijfsmatig concept. Er moet wat verdiend worden.

Maar voordat het bedrijf zijn uiteindelijke vorm heeft, moet er nog veel gebeuren. Er zal een nieuwe potstal gebouwd moeten worden en de huidige woningen moeten worden opgeknapt. Het land moet sterk opgeknapt worden, er is een fosfaattekort en er moet worden bekalt. De greppels en dammen moeten worden opgeknapt. Ook zal het bedrijf ingericht worden voor de ontvangst van bezoekers aan het eiland, om informatie te verschaffen en voor een kop koffie. Door de fraaie ligging is dit een unieke kans om te benutten Logistiek vraagt dit nogal wat. tn 2014 05 12 13.46.37

Alles moet over het water worden aan- en afgevoerd, inclusief de melk. Maar alle partijen zijn het erover eens dat deze opzet een succes gaat worden.