Ben Barkema kiest voor de Natuur

Met het project plan Hoeve G38 stellen Ben en Armgard Barkema voor, hun 40 ha groot melkveebedrijf om te zetten naar natuur. De boerderij ligt midden in het 2500 ha grote Rivierduingebied, nabij Lelystad. In het verleden bestond dit deel van het huidige Flevoland uit kreken en waterlopen.

blaarkop

 

Het bedrijf is landelijk bekend door de actieve rol van Ben met de blaarkopfokkerij.  Armgard doet het leeuwedeel van de bedrijfsvoering. Ze zijn samen al jaren  bezig met de natuur op en rond het bedrijf. Naar aanleiding van het Flevolands Progamma Nieuwe Natuur  hebben Ben en Armgard een plan ontwikkeld om hun huidig gangbare melkveebedrijf om te vormen naar een natuurboerderij. Deze kans wordt geboden op basis van een ruil van het huidige pachtbedrijf met provinciale grond van het Oostvaarder Wold. De voorheen hierop rustende natuurdoelstelling, wordt op het nieuw in te richten bedrijf geplaatst. Essentieel hierbij is de functiewijziging van landbouwgrond naar natuur. Voorwaarde is  de gelegenheid om het huidige pachtbedrijf aan te kopen. Al met al een unieke kans. Hun plan is bij de provincie positief ontvangen en thans wordt hard gewerkt om deze opzet te realiseren. Verwacht wordt dat dit medio 2015 afgerond is, waarna het bedrijf aan een metarmophose kan beginnen. De keuze voor een biologischer bedrijfsvoering is een logische omdat het bedrijf sterk zal extensiveren, waardoor er met de Bio-toeslag op de melk toch een extra rendement gerealiseerd kan worden.Het bedrijf zal groeien van 42 ha landbouwgrond voor ruwvoer, naar 82 ha natuurgrond (waaronder een deel bos voor begrazing van jongvee). Hier kan met ca 75 melkkoeien ongeveer  485.000 kg melk geproduceerd worden.