Maatschappelijke relevantie biologische landbouw

In onderstaand overzicht kunt u de resultaten lezen van biologische melkveehouderij in vergelijking met de reguliere melkveehouderij. Gemiddeld lijkt de biologische melkveehouder de laatste 10 jaar net iets minder verdiend te hebben als zijn reguliere collega.

Ec Bio GB

Dat is ook wel te verwachten, omdat bekend is dat de Bio-toeslag van de afgelopen jaren met  8,5 cent per kg melk, te weinig was. In de afgelopen periode lijkt hier herstel in te komen en we blijven hoopvol voor de toekomst.

Technisch is er echter ook  wat bijzonders te melden.

Techn Bio GB

De biologische boeren doen het zonder meer goed. Kijk eens naar het overschot aan stikstof en fosfaat per ha. En natuurlijk geen bestrijdingsmiddelen gebruik, waardoor een residu  in grond, water en product (vrijwel)nul is. De diergezondheid mag op basis van de veekosten en de vervanging van de veestapel als heel goed beoordeeld worden. Hierbij speelt het summiere inzet van antibiotica als droogzetter, een ferme rol omdat resistente bacteriën een steeds grotere rol spelen bij de volksgezondheid. Consumenten van biologische melk zijn bereid om een meerprijs te betalen voor biologische melk. De biologische productiewijze heeft namelijk wettelijke bescherming en vastgestelde, bekende spelregels. De meerprijs die consumenten betalen, is de bio-toeslag die de melkfabriek weer aan de boeren betaalt. Die bio-toeslag is thans ongeveer 10 cent per liter melk. De bio-toeslag van 10 cent per liter melk omgerekend naar hectare betekent een toeslag van € 750,- per hectare.

Bio toeslag private financiering

Ter illustratie:

De maatschappelijke schade ten gevolge van stikstof-overschot  door de landbouw is in Nederland volgens het Milieudossier 2011-3 : 1 tot 8 miljard euro per jaar: Zeg gemiddeld 4 miljard per jaar. Met ongeveer 2,3 miljoen ha landbouwgrond (CBS 2008) en een gemiddeld stikstof overschot van ca.60 kg N per ha (CBS 2010) komt dit neer op ca. €25,- per kg N. Verschil in het N-overschot per ha tussen reguliere melkveehouderij en biologische melkveehouderij is ongeveer 160 kg N. Dat komt neer op ongeveer € 4.000, - per ha

Het is niet eenvoudig om andere milieubelastende elementen per ha toe te rekenen. Hier ligt echter een mooie uitdaging voor de toekomst. Het kan ter onderbouwing dienen van de relatie tussen de maatschappelijke en economische meerwaarde van de biologische landbouw.

 

 

Dit kan beschouwd worden als een private financiering voor de ontwikkeling van en de uitvoering van een relatief zeer duurzaam beheer van  landbouwgronden. En let wel dit is op vrijwillige basis en bovenop de belastingen die elk jaar betaald dient te worden. Hiermee wordt een zelfregulerend maatschappelijk systeem ontwikkeld, dat invloed heeft op o.a.:

  • Beperking van milieulasten ten gevolge van mineralen- overschotten.
  • Sanering van residuen van bestrijdingsmiddelen in voedsel, bodem en bodemwater.
  • Ondersteuning in de preventieve gezondheidszorg.
  • Ruimte voor en beheer van natuur en landschap.
  • Ontwikkeling van biodiveriteit
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van de leefbaarheid van het platteland.
  • Ontwikkeling van nieuwe economische impulsen in het landelijk gebied.
  • Innovatie in technieken en strategieën.
  • Aansluiting bij maatschappelijke wensen.

Maatschappelijke winst

Als je dit goed beschouwd dan is deze  €750,- per ha maar een kleine vergoeding voor de inspanningen die een duurzame melkveehouder nodig heeft. Politiek gaat het hier om sterke argumenten immers, de maatschappij betaald op vrijwillige basis voor verbetering van haar leefomgeving. Dat is pas werklelijk participeren in de samenleving.