Grote belangstelling voor omschakeling biologische melkveehouderij

In het afgelopen half jaar heeft Ekopart in ieder geval 6 grote informatiebijeenkomsten verzorgt. Op deze bijeenkomsten kwamen totaal ca 500 personen af, zeg maar 250 bedrijven. Dat is heel veel.

Ook voor individuele verkenning naar en advies voor de omschakeling biologische melkveehouderij is veel vraag. Ekopart heeft in de eerste 3 maanden van 2016, reeds 30 bedrijven bezocht of in de planning.

Doel:

  • - Advies over de kansen en mogelijkheden voor omschakeling
  • - Het calculeren wat de bedrijfseconomische perspectieven van omschakeling.

Verwacht wordt dat in ieder geval de helft van deze geadviseerde bedrijven zich dit voorjaar bij Skal aanmeldt voor certificering van het land.

Omdat Ekopart vooral in de noordelijke provincies en in het middel van het land actief is, moet er rekening mee gehouden worden dat er zich dit voorjaar totaal 30-50 bedrijven in omschakeling gaan. Dat komt neer op ca. 20-30 miljoen kg melk, die van de nieuwkomers tot 2018, op de markt kan koment.

Biologische markt

Er zijn in ieder geval 8 serieuze melkfabrieken/afnemers, die allen een concreet groeiende vraag naar biologische melk hebben. Op basis van geluiden uit de biologische melkmarkt blijkt dat er thans ca 30-40 miljoen kg melk vanuit Nederland ingevuld kan worden. Dat komt neer op ca. 50-60 nieuwe bedrijven. Nu wordt deze ruimte vooral opgevuld met melk elders uit Europa.

Daarom kan verwacht worden dat de huidige vraag naar biologische melk in de loop van 2017 voor een groot deel ingevuld zal gaan worden. Is de markt hiermee vol?. Dat hoeft niet. Het kunnen voldoen aan de huidige marktvraag, biedt ruimte om de afzet van biologische zuivel verder te ontwikkelen. Immers bij een tekort had dit niet veel zin om hier energie en kosten voor in te zetten. Dat kan nu anders worden. Er zijn signalen in de biologische zuivelmarkt dat de groei zich ook de komende jaren zich verder zal kunnen ontwikkelen. En dat biedt dan ook kansen voor de potentiële omschakelaars in het volgende jaar.

Wel moeten de melkafnemers van biologische melk alert en scherp blijven. De huidige biologische melkprijs aan de boeren is op het niveau dat nodig is op een goed rendement te kunnen realiseren. Bij een te snelle groei kan de prijs ook snel onderuitgaan. Gezamenlijk een beleid ontwikkelen, met wachtlijsten, is dan het parool.