Omschakelgroepen

Ekopart organiseerd in de stalperiode 2017- 2018 studiebijeenkomsten voor melkveebedrijven in omschakeling en voor degenen die dit sterk overwegen. Doel hierbij is op een effectieve manier kennis en ervaring uit te wisselen over technische en economische aandachtspunten, die bij de omschakeling om de hoek komen kijken. Ook wordt actief ingezet om voor de deelnemers een kennisnetwerk te ontwikkelen. Deze omschakelgroepen draaien in Groningen, Friesland (2 stuks) en Noord Holland.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Bodem en Bemesting
  • Voedervoorziening en Rantsoenering
  • Diergezondheid en Veebeheer
  • Bedrijfseconomie en strategie