Landgoed Twickel: Biologisch biedt perspectief

Het grootste landgoed van Nederland, met de hoofdvestiging gesitueerd in Twente, biedt ruimte voor ca 50 boerderijen. Ekopart heeft voor drie van de pachtboerderijen en omschakelplan maar een biologische bedrijfsvoering gemaakt. Na een analyse van de huidige bedrijfsvoering; bedrijfsstructuur en management is een plan voor de toekomst gemaakt. De bedrijven zullen dan wel extensiever moeten worden dan nu het geval is. Mogelijk ontstaan hiervoor kansen, wanneer huidige pachter overwegen om hun bedrijf op termijn te beëindigen. Voor alle drie bedrijven is het bedrijfseconomisch perspectief voor de toekomst doorgerekend.foto twickel landschap

Binnen die hierbij gehanteerde uitgangspunten biedt de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering financieel voldoende perspectief voor de toekomst. Wel zullen er nog enkele hindernissen genomen moeten worden. Dit blijkt ook uit een artikel in de Volkskrant, met een interview met de directeur-rentmeester Egbert Jaap Mooiweer. Deze krant constateert: Pachtboerderijen blijken voor de banken zoals Rabobank, riskant te zijn om te financieren. Ook geeft de huidige melk- afnemer; Friesland Campina, geen blijkt om de biologische zuivelmarkt heel actief te ontwikkelen. Dat is erg jammer, want voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw zijn er 2 knoppen om aan te draaien.

  • het beschikbaar krijgen van extra grond, on te kunnen extensiveren.
  • de financieringsmogelijkheden bij extensivering.
  • de afzet van de melk tegen een verantwoorde meerprijs.