Uitbetaalde Bio-melkprijs wijkt sterk af van de garantieprijs

Naast de garantieprijs van Friesland Campina, houdt Ekopart ook de jaarlijkse bedrijfsresultaten van biologische melkveehouders bij. Dat doet ze aan de hand van de fiscale boekhoudrappoten van haar studiegroepleden en die van DLV Rundveeadvies. Deze omvatten globaal ca 10% van de biologische melkveebedrijven. In onderstaande grafiek is het verschil tussen de garantieprijs en de gemiddelde uitbetaalde melkprijs vweergegeven.

2 1 Bio Garantieprijs en uitbetaalde prijs

In 2012 bleef de uitbetaalde melkprijs sterk achter bij de garantieprijs. Het is niet duidelijk meer wat daar de oorzaak van was. Tot 2015 was het verschil tussen de garantieprijs en de gem. uitbetaalde melkprijs verwaarloosbaar. Maar de laatste 4-5 jaar is hier een sterke kentering in gekomen. Oorzaak hiervan kan zijn dat de rekenwijze van de Garantieprijs door Friesland Campina is veranderd.

Wat de gemiddeld uitbetaalde melkprijs betreft: Hier zit, naast de Friesland Campina,  ook leveranties aan Eko Holland, Rouwveen en een enkele andere tussen. Andere factoren die van invloed kunnen zijn op de uitbetaalde melkprijs zijn: Reinheid, Gehalten vet, eiwit en lactose, Verhouding zomer- en wintermelk. 

Bd bedrijven zijn, voor zover bekend, niet in de uitbetaalde gemiddelde melkprijs meegenopmen.