Bio- melkveehouderij scoort hoog met milieuresultaten

Bio- melkveehouderij scoort hoog met milieuresultaten

Voor het eerst is er zicht op de gerealiseerde milieu-resultaten van biologische melkveebedrijven. Met dank en inzet van studiegroep deelnemers van Noord Nederland, die de Kringloopwijzer hebben opgesteld en naar Ekopart gestuurd, is er een goede analyse mogelijk. De gerealiseerde resultaten zijn vergeleken met de resultaten van de Koeien & Kansen-bedrijven en die van een groep van 170 gangbare bedrijven van Vruchtbare kringloop Overijssel (2018). Ook is er gekeken naar de thans gehanteerde doel- dan wel streefwaarde van verschillende kengetallen van milieu- en maatschappelijke resultaten.

In onderstaande grafieken kunt u aflezen dat het Stikstof-overschot per ha, de Ammoniak(NH3)-uitstoot per ha en de Broeikasuitstoot (CO2-eq)per ha op biologische melkveebedrijven lager zijn dan die van de reguliere collega’s. Ook blijven ze ruim onder de doel- streeft waarden. Dit heeft alles te maken met de integrale aanpak binnen de bedrijfsvoering en het extensieve karakter ervan.

Wilt u het gehele artikel lezen. Dat kan, deze is gepubliceerd in het vakblad voor de biologische keten Ekoland 5-2020

1. Stikstofoverschot per ha 

3 NH3- uitstoot per ha

2. CO2 uitstoot per ha