Premie voor melkvee van zeldzame rassen

Van 1 tot 30 september 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor melkvee van de zeldzame rundveerassen. Deze regeling die nu eind deze zomer opengaat is van toepassing op het jaar 2019. Begin 2021 zal voor 2020 subsidie kunnen worden aangevraagd en wanneer de invoering van het nieuwe GLB nog een jaar wordt uitgesteld is het mogelijk dat deze subsidie ook met een jaar verlengd wordt.  

De premie bedraagt € 150,- per gemiddeld aanwezige melkkoe.

K DSCF5259 kl

foto: Brandrode melkkoeien 

 

De premie is bedoeld voor de volgende rassen met de risicostatus 'bedreigd' (minder dan 3.000 volwassen vrouwelijke dieren): Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbont), Groninger blaarkop, Lakenvelder, Roodbont Fries vee. Het dier is raszuiver wanneer de ouders, de grootouders en minstens een van de overgrootouders tot ditzelfde ras behoren (dus tenminste 87,5% raszuiver). De premie wordt alleen verstrekt voor een melkkoe, namelijk vrouwelijk rund dat ten minste eenmaal heeft gekalfd en wordt gemolken. Het gaat zowel om melk die wordt geleverd aan een zuivelonderneming als om zelfkazers. Zoogkoeien zijn van subsidie uitgesloten.  Meer info: St. Zeldzame Veerassen