Biologische melkveehouderij weer in de lift

 De biologische melkveehouderij heeft de laatste jaren, evenals de reguliere melkveehouderij te maken gehad met teruglopende resultaten. Maar in 2006-2007 is deze negatieve ontwikkeling omgebogen en is er weer wat meer verdiend.

Deze trend wordt zichtbaar uit een 6-jarig overzicht van boekhoudgegevens van een grote groep biologische melkveehouders in Nederland. Vooral de terugloop van de melkprijs, met bijna 4 ct, baarde veel zorgen. Dit is immers voor veel bedrijven de belangrijkste inkomstenbron. De dalende melkprijs werden gecompenseerd door een positieve ontwikkeling van de overige opbrengsten. Dat is ook maar goed want de kosten namen in deze periode ook toe. Het bedrijfsresultaat dat de laatste jaren onder druk kwam is in 2006 en 2007 gelukkig weer geheel hersteld. Geconcludeerd mag worden dat de biologische melkveehouderij zich in de slechte periode, gemiddeld goed hebben geweerd. Meer lezen download dan het artikel Biologische melkveehouderij in de lift