Wijziging Bio-Regelgeving 2009

De regelgeving voor de biologische landbouw kent enkele aanpassingen waar u rekening mee moet houden. Het betreft :

 • Eerste jaars-omschakelvoer in het rantsoen
 • Geen gangbare mest van niet-grondgebonden veehouderij
 • 3 Geneeskundige behandelingen
 • Niet routinematig onthoornen
 • Ontheffing voor het aanbinden van vee verlengd
 • Afmesten van schapen en varkens

Omschakelvoer

De aanpassing van het de regels van het rantsoen en gebruik van omschakelvoer geldt ook in 2009. Deze is als volgt:

 • bij aankoop maximaal 20% omschakelvoer in het totale rantsoen.
 • van het eigen bedrijf tot 100% omschakelvoer van het totale rantsoen (dus incl. de grondsstoffen in het krachtvoer)
 • Het gebruik van voer afkomstig is van percelen die in het eerste omschakeljaar zitten. Hiervan mag tot 20% van het totale rantsoen verstrekt worden   

          Voorwaarden hierbij zijn:

 • Het betreft allen gras of blijvende voedergewassen(lucerne.klaver).
 • Het moet afkomstig zijn van het eigen bedrijf (geen aankoop).
 • Het perceel moet minimaal 5 jaar regulier zijn beheerd.

 

Mest van niet-grondgebonden veehouderij

Er komen nadere te beschrijven voorwaarden

Het gebruik van mest van niet-grondgebonden veehouderij is niet meer toegestaan.

 

Diergezondheid

Dieren mogen jaarlijks maximaal 3 geneeskundige behandelingen ondergaan. (was 2 behandelingen)

 

Onthoornen

Het routinematig onthoornen van vee is niet meer toegestaan.

Dit mag alleen na ontheffing.

Het bedrijf moet in 2009 deze ontheffing eenmalig aanvragen

 

Aanbinden van vee

Dit is onder voorwaarden toegestaan tot 31 december 2013

 • Het bedrijf moet een nieuwe ontheffing aanvragen voor aanbinden na 31 december 2010
 • Individueel beheer van de dieren (wordt nader ingevuld)
 • Het bedrijf wordt jaarlijks 2 maal voor controle bezocht (een voor kosten van het bedrijf)

Schapen en Varkens

Vanaf 1 januari 2011 mogen deze niet binnen worden afgemest

 

Op www.skal.nl kunt u meer informatie vinden over de regelgeving en de controle voor biologische landbouwbedrijven