Keukentafelgesprekken biologische landbouw Noord-Holland

De provincie Noord Holland wil dat het biologisch areaal de komende jaren gaat groeien. Daarom wordt er de komende jaren geld vrijgemaakt om dit te realiseren. Hierbij wordt er vanuitgegaan dat de huidige markt volop kansen biedt. Deze kansen wil de provincie gaan benutten. De ruimte die die biedt voor omschakeling van landbouwbedrijven wil ze benutten door de omschakeling te stimuleren. Dit gebeurd op zeer actieve wijze.

U kunt zich als agrarische ondernemer dan ook individueel oriënteren over de mogelijkheden van omschakeling van uw bedrijf. In de zogenoemde "keukentafelgesprekken" kan alles over dit onderwerp ter sprake gebracht worden. Wat zijn de knelpunten binnen uw bedrijf en vooral, waar liggen de kansen. Welke marktperspecftieven zijn er op korte er langere termijn. Waar kan ik kennis opdoen en welke stappen moeten worden ondernomen. En natuurlijk ook... wordt ik er beter van.

 

Uitgangspunt is om al uw vragen, die u hebt t.a.v. de biologische landbouw,  te beantwoorden. Opdat u een bewuste keuze kan maken bij het al dan niet omschakelen van uw bedrijf. Bij een positief verloop van het gesprek kunnen we u in contact brengen met potentiele afnemers. Voor de melkveehouderij kunt u zich ook aansluiten bij de omschakelgroep, waarin u samen met collega-bedrijven kennis en ervaring uit kunt wisselen . Tenslotte kunt u bij de provindie Noord Holland ook steun vragen voor de extra kosten die u moet maken voor de omschakeling van uw bedrijf.