Cono maakt biologische kaas

De Cono, de coöperatieve kaasfabriek in de Beemster (NH) heeft al enkele jaren ervaring opgedaan met het produceren van biologische kaas. Dat is hen goed bevallen en nu er vanuit de markt nadrukkelijke signalen komen voor de vraag naar een biologische Beemsterkaas, is beloten deze lijn verder uit te bouwen. Dit voorjaar zijn de leden van de Cono met de vraag benadert wie interesse heeft in een mogelijke omschakeling naar een biologische berdrijfsvoering. Hierop is door een 10-tal bedrijven direct positief gereageerd. Deze bedrijven zijn en worden bezocht. Het algemene beeld is dat er technisch goede perspectieven zijn om de omschakeling bij het meerendeel door te zetten. Wel blijkt bij enkele bedrijven de verhuur van land voor de teelt de tulpen een knelpunt te vormen.  De komende periode zal benut worden om deze bedrijven verder te ondersteunen bij hun keuze voor omschakeling.

De Cono is al langer bezig om haar leden op actieve wijze te motiveren om duurzaam te ondernemen. Leden die kun koeien weidgang bieden , krijgen een 1 ct. extra voor hun melk. Als de leden meedraaien in het "Caring Dairy-programma dan krijgen ze ook hiervoor 1 ct. extra. Het initiatief van de Cono met productie van biologische Beemsterkaas kan beschouwd worden als een welkome aanvulling op het huidige "Caring Dairy"programma van de Cono.