Raphaëlstichtig start Zorgboerderij Dijkgatshoeve

De Raphaëlstichting is thans bezig om in de Wieringermeer een nieuwe zorgboerderij te stichten. Op deze plaats moet op termijn een woon-werkplek geboden worden aan 16 personen. De zorgboerderij zal een uniek voorbeeld vormen voor de combinatie van landbouw en natuur-en landschap beheer. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Staatsbosbeheer. De landbouw- en natuurpercelen zijn reeds beschikbaar gekomen. Deze zijn in januari 2008 bij Skal aangemeld voor omschakeling naar een biologische(dynamisch). Het vee zal met begrazing  deels ten dienste staan van het beheer van de natuur. Ook komen er melkkoeien, waarvan de melk zelf verwerkt tot kaas zal worden. Deze zal via de eigen boerderijwinkel verkocht worden. Hierbij wordt vooral de blik gericht op de vele dagtoeristen die  het Dijkgatsbos en Robbenoordbos bezoeken.

 

De Raphaëlstichting in Schoorl is een netwerkorganisatie van instellingen gespecialiseert in het verlenen van  zorg  aan mensen met een verstandelijke beperking, psychische zorgvraag en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsen. Ze is met 6 intellingen op 25 locaties zeer actief in Noord Holland. Op 3 van hun huidige locaties wordt reeds een woon-zorgplek gecombineert met het werken op een boerderij. Het is een geweldige ervaring, om te zien hoeveel plezier beleeft wordt aan het werken met dieren, planten en het actief zijn in de open lucht.