Bio-Monitor 2009

Uit de Bio-Monitor 2009 van Biologica blijkt dat 2009 een goed jaar is geweest voor de ontwikkeling van de biologische melkveehouderij. Het marktaandeel van biologische zuivel is in 2009 namelijk toegenomen met van 5,9% in 2008, naar 7,1 % in 2009. Ook het biologisch vlees doet het goed.  Hier steeg de omzet in 2009 ruim 12% ten opzichte van 2008. Het marktaandeel is met 2,1% echter nog bescheiden. Het totale marktaandeel van biologische producten nam in Nederland rustig en gestaag toe van 2,1, naar 2,3 %. Dit is de algemene trend die in Europa zichtbaar is.

 

Het areaal biologische landbouwgrond in Nederland is in 2009 bijna 52000 ha. Er zijn bijna 1500 biologische land- en tuinbouwbedrijven en bija 1350 verwerkende bedrijven. .

De Bio-Monitor verschaft veel feiten en cijfers over de ontwikkeling van de totale biologische voedingsmarkt en de andere afzonderlijke sectoren. U kunt dit lezen door op de volgende link te klikken: http://www.biologica.nl/sites/default/files/Bio-Monitor-jaarrapport_2009.pdf