Pure Graze als beweidingsmotor

Het beweiden volgens het Pure Graze-systeem blijft in de belangstelling van biologische melkveehouders. Onlangs heeft de Friese Biologische studiegroep, samen met de omschakelgroep Friesland e.o. een bezoek gebracht aan het bedrijf van Siert Deinum. Siert is een zeer gepassioneerd graslandbeheerder en boert op de goede gronden van Gaasterland. Uitgangspunt vormt een graslandbeheer, waarbij het gras tijd en gelegenheid wordt geboden om zich goed te ontwikkelen. De gedachte hierbij is dat veel voordelen oplevert voor hun melkveebedrijf. Door een goede gewasontwikkeling krijgt het gras de gelegenheid om veel suiker te produceren en ook om een sterker en groter wortelstelsel te creëren.  

 

Dit biedt op langere termijn een sterke basis voor het gewas om een hogere productiviteit te realiseren. Doordat de koeien ingeschaard worden in een relatief zware weidesnede (soms tot 3500 kg ds/ha), vindt er weinig verdamping vanuit de grond plaats. Ook is de zode door een zwaardere weidesnede minder kwetsbaar voor vertrapping. Dit wordt versterkt doordat de melkkoeien slechte gedurende enkele uren een klein oppervlakte ter beschikking krijgen. Bij een Pure Graze-systeem hoort nu eenmaal een intensieve omweidings-aanpak. Soms wordt er tot 5 maal per etmaal omgeweid. Een goede displine en organisatie is dan ook noodzakelijk. In die periode vreten de koeien intensief in het nieuw aangeboden perceeltje, waarbij ze zelf de beste grassen en kruiden eruit pikken. Opmerkelijk is dat de dieren ook niet vies zijn van eventueel aanwezige stengels. Maar het perceel is na beweiding toch ruiger dan gebruikelijk. Natuurlijk vind er vertrapping van de zode plaats, maar een verlies van stengeldelen is voor een extensief bedrijf, met geen of weinig kunstmest niet automatische en verlies. Vertrapt gewas komt opnieuw in de mineralenkringloop. Toch valt de vertrapping sterk mee aangezien de koeien relatief kort op een deel van het perceel worden ingeschaard. Het gewas heeft weinig groeivertraging. Het pure graze systeem is het nodig om met relatief sterke witte klaver-rassen, zoals Riesling en Alice te werken.

Het Pure Graze-systeem past in het beleid om de koe zelf het voer op te laten halen. Hiermee voldoen het aan de wens om het vee zoveel mogelijk zijn diereigen gedrag te laten zien. Een voorjaars afkalfpatroon, welke gericht is op het produceren van melk in de weideperiode, past hier heel goed bij. Nadeel is dat in deze periode de melkprijs door vrijwel alle afnemers wordt gekort. Onder voorwaarde dat het land en goede ontwatering en daarmee een goede draagkracht heeft kan met het Pure Graze-systeem tot lang in de herfst geweid worden. Siert vertelt dat hij gedurende het seizoen de omweidingsritme stabiel probeert te houden. Hij gaat er dan ook vanuit dat het beweiden voor het maaien van wintervoer gaat. Hierbij neemt hij het voor lief dat hij mogelijk wat voer zal moeten bijkopen. Deze houding is noodzakelijk voor degenen die eveneens aan de slag willen met dit systeem. Zelfs het minder smakelijke herfstgras wordt relatief goed opgenomen. Siert krijgt het al enkele jaren voor elkaar om zonder bijvoeding van structuur en energie, de koeien in de nazomer op een ureum van ca ... te houden. En dat is een goede prestatie en biedt perspectief als een systeem dat werkt.

Over extra arbeid wil Siert feitelijk niets weten, omdat hij op veel andere onderdelen in de bedrijfsvoering weer arbeid kan besparen. Wel is een strakke planning en consequente houding nodig en dat moet wel bij je passen  Al met al lijken de ervaringen van het Pure Graze-systeem zich in de loop van de jaren goed te ontwikkelen. De bezoekers blijken dan ook veel bewondering te hebben. Er worden veel voordelen gezien van deze aanpak. Zeker is dat er op onderdelen geëxperimenteerd wordt en dat dit leidt tot een op het bedrijf aangepaste systemen.