Robot gaat ridderzuring in Noord Holland te lijf

Op 24 september liet Ruud in Noord Holland zijn kunsten zien. Ruud is een slimme robot die ridderzuring in grasland kan vinden en deze mechanisch kan bestrijden, Ekopart organiseedet een informatie- en demonstratiebijeenkomst bedoeld voor veehouders en beheerders van natuurterreinen in Noord Holland. Doel van deze bijeenkomst is om u op de hoogte te stellen van de stand van zaken rond de mechanische ridderzuring bestrijding van grasland.

 

 

Warom een robot

U bent wellicht bekend met het probleem. Ridderzuring in graslandpercelen is een van de lastigste onkruiden om zonder chemische middelen te bestrijden.  Het wordt door biologische veehouders en natuurbeheerders als een probleemonkruid gezien, omdat hij met een niet chemische bestrijdingsmiddelen lastig in de hand te houden is.  De aanwezigheid van ridderzuring wordt daarom als een knelpunt ervaren. Incidenteel voorkomende planten kunnen wel met de hand worden bijgehouden maar als er veel op een perceel staan, kost dit enorm veel tijd en geld.

Ook Joost Samsom merkte dat de handmatige bestrijding niet vol te houden was. Joost is een biologisch werkende melkveehouder in Wilnis (Utrecht) en zag hierin een uitdaging om een mechanische oplossing voor dit probleem te vinden. Hij is in samenwerking met Frits van Evert van Wageningen UR reeds enige jaren bezig om een robot te ontwikkelen, die zowel de ridderzuringplanten kan vinden (detecteren), als deze mechanisch te verwijderen. Dit doet hij door de wortel eruit te frezen. Na enkele jaren experimenteren is het eerste prototype voldoende ontwikkeld om in de praktijk te demonstreren.

 

De werking van Ruud valt grofweg uiteen in 2 delen. De electronische detectie van de ridderzuring en de mechanische bestrijding.

Om de ridderzuring te vinden wordt gebruik gemaakt van een cameraatje, die achterelkaar foto's van de oppervlakte weiland maakt.  Dit is niet eenvoudig omdat er onderscheid gemaakt moet worden in verschillende groentinten van het gras en de zuring. Met een computerprogramma de kleurenbeelden omgezet in grijsbeelden, waarna deze vertaald wordt in zwart of wit. Dit is een zeer gevoelig proces waarbij Ruud een signaal doorkrijgt bij relatief grote witte vlekken in het beeld. Dit is de ridderzuring. Bij dit signaal stopt Ruud en wordt de frees over een as van 2 m werkbreedte naar de plaats geleid. Vervolgens freest hij de plant met wortel en al eruit. De frees komt tot ca 20 cm diepte en heeft een doorsnede van ca 15 cm.

 

De conclusie van de demonstratie is dat de mechanische werking van Ruud goed voldoet. Eerdere tellingen gaven aan dat hij ca 80% van de gefreesde ridderzuringplanten niet meer terugkomen. Er valt echter nog wel wat te sleutelen aan de effectiviteit bij de detectie. Niet alle planten werden gevonden en soms werd de frees niet goed naar de plant geleid. Volgens Frits Evert, die de machine ontwikkelt, waren enkele omstandigheden voor de bestrijding niet optimaal. De ridderzuringplanten waren over het algemeen vrij klein, vond hij. Ook bleek het weer van invloed het was een heldere dag, met vrij veel losse wolken. Hierdoor kwam het weiland afwisselend in de zon en in de schaduw te liggen. Beide hebben een nadelige invloed op de detectie. En dag met regelmatig zonlicht of bewolking in het voorjaar lijkt dan ook een beter moment. Het licht is dan regelmatiger en de ridderzuringplanten hebben een redelijk forse ontwikkeling.

 

Ca 125 personen hebben uitleg gekregen over de werking van de machine en konden zien hoe hij in de praktijk werkte. Conclusie is dat de ontwikkeling van de mechanische bestrijding van ridderzuring op de goede weg zit, maar nog niet voldoende praktijkklaar is. Bij de aanwezigen van de demonstratie, overheerste echter de verwachting dat er binnen 3-5 jaar een machine ingezet kan worden tegen de ridderzuring.

 

Deze informatie- en demonstratiebijeenkomst werd mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de volgende sponsoren:

  •  Provincie Noord Holland, project biologisceh ondernemen
  •  Agrarische Natuurvereniging Water Land en Dijken
  •  Provinciaal Waterleidingbedrijf Noordholland
  •  Ecomel,
  •  Diervoerbedrijf Kruyt
  •  ABN-AMRO
  •  Flynt adviseurs-accountants