Veel belangstelling voor Open Dag op biologisch melkveebedrijf van Familie Kaatee

De door Ekopart georganiseerde Open Dag bij de Familie Kaatee (op 24 sept 2010), heeft grote belangstelling getrokken.  Naar schatting bezochten tussen 600 belangstellenden deze Open Dag. Het waren vooral de collega-veehouders uit Noord Holland die benieuwd waren naar het bedrijf en de manier van werken van Piet Kaatee. Maar ook collega's uit Utrecht en Zuid Holland waren hier te vinden. De dag werd gekenmerkt door een goede en uiters plezierige sfeer. Er was veel te zien en de ongeveer 25 deelnemende bedrijven en organisatie's hebben het druk gehad met het verschaffen van informatie. Kernpunten hierbij waren de volgende onderwerpen

• Met de bouw van de nieuwe stal voldoende ruimte voor het melkvee
• Met biologisch ondernemen een bewuste keuze voor duurzaamheid
• Met boeren voor natuur, via groene diensten kansen benutten

Er was de afgelopen periode al grote belangstelling voor het biologisch melkveebedrijf van Piet, Nellie en Rogier Kaatee. Werden ze in mei nog met een werkbezoek van gedeputeerde van Noord Holland, Jaap Bont (economie en landbouw) vereerd. Nu was er zoals verwacht vanuit de melkveehouderij in de regio, grote belangstelling om op deze open dag het bedrijf te komen bezoeken.  Deze Open Dag sloot nauw aan op het project "Biologisch Ondernemen" van de Provincie Noord Holland. Hiermee wordt getracht het areaal biologisch landbouwgrond te vergroten en aan de groeiende vraag in de markt te voorzien.


 

Een nieuwe stal
Nadruk van de Open Dag ligt op de bezichtiging van de nieuwe moderne stal voor het melkvee , die onlangs in gebruik genomen is. In 2009 een start gemaakt met de bouw van een moderne ligboxenstal. De bouw is mede tot stand gekomen door een financiële steun vanuit het project “Biologisch Ondernemen van de Provincie Noord Holland”. Onder begeleiding van Peter van de Zee Advies en door de betrokken bouwbedrijven en installateurs is het project voortvarend uitgevoerd. Het resultaat is een prachtige ligboxenstal, welke ruim voldoet aan de regelgeving m.b.t.  de gestelde milieu- en welstandseisen, in combinatie met de regelgeving voor de biologische productiemethoden. Sterk onderdeel is dat hierbij tegemoet gekomen is aan de wens om veel aandacht te geven aan dierwelzijn en het efficiënt gebruikt door de ondernemer. Deze doelen zijn over het algemeen goed gerealiseerd.

Dit sluit dan ook perfect aan bij de ontwikkelingen die het bedrijf van de familie Kaatee de laatste jaren heeft doorgemaakt

Maatschap
De familie Kaatee is vanuit de Bijlmermeer in 1968 verplaatst naar Heiloo. Het is een melkveebedrijf. Piet en Nelly hebben het bedrijf in 1987 overgenomen. Hun zoon Rogier is in 2008 ook in de maatschap gekomen. Hiermee heeft het bedrijf voor de langere termijn perspectief voor overname en voortzetting.

 

Biologisch beheer
In 2006 zijn samen met Ekopart de eerste stappen ondernomen om te onderzoeken of een biologische bedrijfsvoering technisch en economisch voldoende perspectief zou hebben. In eerste instantie leek het bedrijf hiervoor te intensief te zijn, waardoor er een ruwvoertekort zou optreden. Ook zou het bedrijf zich niet kunnen ontwikkelen in productiecapaciteit. Hierdoor leek de basis voor de toekomst te beperkt.

 

Natuurbeheer
Na contacten met de Vereniging voor Behoud van Natuurmonumenten, bleek het mogelijk te zijn om gronden, behorende bij het landgoed “Nijenburg” , toe te voegen aan het bedrijf. De percelen liggen onder de rook van het AZ-stadion, langs de A9. Hierdoor kon het areaal landbouwgrond fors toenemen en het bedrijf extensiveren. De mogelijkheden om het bedrijf om te schakelen naar een biologisch beheer namen hierdoor sterk toe.


Vraag naar Biologische producten
Het bedrijf  is lid van Friesland Campina en levert sedert november 2008 de melk als biologische melk af via Ecomel te Limmen. Hiervoor wordt een meerprijs uitbetaald van ca 9 ct. per liter.
Het bedrijf heeft een Blaarkopveestapel en houdt over het algemeen ruim jongvee aan. Blaarkopvee is een relatief sober veeslag, die goed op dit bedrijf past. Het overtollige vee wordt als fokvee verkocht of via het Blaarkoppenproject naar de Kruidenier afgezet. Via dit project wordt er een meerprijs uitbetaald.

Het bedrijf heeft een grote stap gemaakt naar een duurzame bedrijfsvoering en is daarmee
klaar voor de toekomst. Voor meer bedrijfsinformatie klik hier "Bedrijf Familie Kaatee"

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kees Water: 06-26518701 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.