Groene Gronden: Grond voor omschakeling

Groene Gronden is een initiatief van Ekopart, Kees Water Advies, om "losse gronden" beschikbaar te krijgen voor de ontwikkeling van de biologische landbouw.

Dit doet ze door deze te koppelen aan omschakelende en biologische bedrijven, die zich willen ontwikkelen.  

Doelstelling is om hiermee de omschakeling naar de biologische landbouw te bevorderen.

Het idee is simpel en effectief:

Melkveebedrijven en in mindere mate vleesveebedrijven, die willen omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering, moeten vrijwel altijd hun huidige bedrijfsvoering extensiveren. Met andere woorden; ze hebben behoefte aan grond.

Beschikbare gronden zijn veelal in bezit, dan wel beheer bij:

 • Landbouwers die met hun bedrijf (of met het melken) zijn gestopt
 • Grondbeherende organisatie's.
 • Particulieren met relatief veel landbouw of natuurgrond.

Groene Gronden is bedoeld om  deze vraag en aanbod actief bij elkaar te brengen.

 

De ontwikkeling van de biologische landbouw kan namelijk eenvoudig en zonder al te veel kosten worden ondersteund. Grondbeherende bedrijven en organisaties worden daarom door Groene Gronden benaderd. Hen wordt gevraagd beleid te ontwikkelen om gronden ten behoeve van omschakeling of biologische landbouw ter beschikking te stellen. Hierdoor wordt een gebruikerspoule met  beschikbare grond gecreëerd.

Hierbij draagt Groene Gronden de volgende argumenten aan:

 • U blijft als eigenaar/beheerder, zelfstandig en onafhankelijk
 • Het  is financieel aantrekkelijk
 • Biologisch beheer sluit aan bij uw eigen doelstellingen
 • U bent extensief, dus het is eenvoudig in te passen
 • Uw landbouwgrond wordt duurzaam beheerd
 • Combinatie met agrarisch natuurbeheer is goed mogelijk
 • U ondersteund de ontwikkeling van duurzame landbouwbedrijven
 • U levert een maatschappelijke bijdrage aan uw omgeving.

 

Hiervoor is de website www.groenegronden.nl ontwikkeld. Op deze site kunt u meer lezen over de sterategie en aanpak. Ook kunnen zowel kunnen zowel de vragende als de aanbiedende partijen zich hier inschrijven.

Deze strategie van Groene Gronden is omarmd door Provincie Noord Holland, Ze zien vanuit het Project "Biologisch Ondernemen"  goede kansen om hiermee haar doelstelling te verwezenlijken, om het biologisch areaal in haar provincie te vergroten. Het initiatief van Groene Gronden is dan ook mede mogelijk gemaakt door finaciële steun van de provincie NH.