Automatisering voeren in de nieuwe bio-stal

Wim en Tekla van Zandbrink hebben op de Open Dag op 26 mei vol trots hun nieuwe stal laten zien. Het biologisch melkveebedrijf te Stoutenburg was toe aan een nieuwe huisvesting voor hun melkkoeien. Het is een super-moderne stal geworden. 

Het melkvee kan in verschillende groepen gescheiden worden gehouden. De stal heeft zowel een ligboxen- als een potstal afdeling. Het is een heel ruime, lichte stal geworden, waar heel veel werkzaamheden geautomaiseerd zijn. Naast  een dubbel stel melkrobots, is de stal uitgerust met een robotje om de overtollige mest van de roosters te schuiven. Ook het stro voor de ligboxen of de ruime potstal wordt automatisch ingestrooid. Uniek voor de biologische melkveehouderij is echter het geautomatiseerde voersysteem. Een voergang in het midde ontbreekt en het voeren wordt via snal voergangen langs de zijwanden verzorgt. Met de voerautomaat kan een uitgekiend rantsoen worden samengesteld uit ten minste 5 producten. Wim en Tekla moeten alleen zorgen voor de aanvoer en een juiste instelling van de computer. Het vullen van de voederbak, het mengen en voeren gaat dan vanzelf.