Boeren in de Uiterwaarden van de IJssel

Op initiatief van Stichting IJssellandschap wordt vorm gegeven aan de vestiging van een nieuw landbouwbedrijf "Keizersrande", in de uiterwaarden ten noorden van Deventer. 

De gehele opzet kent een zeer extensief karakter, waarbij een gesloten bedrijfsvoering wordt nagestreefd. Uniek is de lokatie. Nabij Landgoed Rande zal het nieuwe bedrijf "Keizersrande" in de uiterwaarden worden gesitueerd. Een unieke uitdaging wordt de aansluiting op de dynamiek van de IJssel, omdat een groot deel van het areaal ook voor waterberging beschikbaar komt.

 

Het biologisch (dynamisch) bedrijf krijgt het beheer over zo'n 180 ha landbouwgrond en de aanwezige natuurelementen. Doelstelling van het bedrijf is om met de rundveehouderij de natuurwaarden de beheren en te ontwikkelen. De beoogde boerin kiest voor hiervoor een dubbeldoel-rundveestapel, waarbij naast melk ook de productie van vlees een belangrijke inkomstenbron wordt.