GLB discussie tijdens excusie bij Waalkens

 

Begin mei zijn ca 20 biologische- en omschakelende melkveehouders op bezoek geweest bij het bedrijf van Harm Evert Waalkens te Finsterwolde. Naast de historie van het bedrijf en het huidige management, kwam ook de belangenbehartiging aan de orde.

 

 

 

Belangenbehariging en GLB

Gedurende de excursie is zorg uitgesproken over de geringe daadkracht van de bio -vertegenwoordigers richting de politiek. Biologica is op dit moment nauwelijks meer actief. En de het op de Biovak gepresenteerde Biohuis staat nog in de steigers en is nog niet actief. Toch worden in 2011 belangrijke beslissingen verwacht, die vragen om een sterke lobby vanuit de biologische sector. Het lijkt dan ook logisch dat Natuurweide als veringing van de (melk)veehouders, de aangewezen partij is om hierbij initiatief te nemen.

De inkomenstoeslagen in deze sector worden vervangen door een nieuwe opzet vanuit het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB). Mogelijkerwijs wordt dit een ha-toeslag, gebaseerd op maatschappelijke en op duurzaamheid gerichte resultaten. Hier liggen dan ook veel kansen voor de bio-sector Immers deze heeft hier in de afgelopen jaren reeds grote stappen voorwaarts in gemaakt. Dit zou bij een dergelijke benadering recht op extra GLB-gelden kunnen bieden. Of die er komen zal echter afhangen van de mate waarin dit wordt erkend. Hiervoor is het nodig dat de politiek deze resultaten op de agenda zet. Op de reguliere landbouw-lobby hoeft de biologisch sector, hierbij niet te rekenen. Harm Evert boert op 174 ha grasland en melkt daar ca 160 koeien

 

Het landbouwbedrijf

Het bedrijf is een voormalig onderdeel van een samenwerkingsverband met 5 agrarische ondernemers in Groningen. Dit experiment was bedoeld om aan te tonen dat het mogelijk was om een agrarisch bedrijf op basis inbreng van kapitaal en van een vergoeding van de arbeidsinzet te managen. Probleem was dat er verschil bestond uit de verdeling van het ingebrachte kapitaal en arbeid. Het bleek dat voor het ingebrachte kapitaal, regelmatig onvoldoende ruimte was om deze te vergoeden.

Het bedrijf heeft in de loop van de 90-er jaren het vleesveebedrijf afgestoten. Dit bood goed ruimte om het melkveebedrijf verder te extensiveren. Op basis van deze kans is het bedrijf omgeschakeld naar een biologisch bedrijfsvoering. Er wordt ruim 1,3 kg melk geproduceerd. De melkproductie per ha zit op ongeveer 8500 kg per ha.

Het bedrijf is goed georganiseerd en heeft 2 medewerkers voor de lopende werkzaamheden. Op basis van de huisvestingscapaciteit kan het bedrijf zich de komende jaren nog verder ontwikkelen, hoewel hiervoor enkele aanpassingen gepland zijn.