Omschakelgroepen melkveehouderij zijn een succes

In de loop van 2008 zijn een tweetal omschakelgroepen voor de melkveehouderij van start gegaan (een in Noord Holland en een in Friesland). Totaal zijn hier nu 12 bedrijven bij betrokken. Doelstelling is om samen kennis en ervaring op te doen om de omschakelperiode naar een biologische bedrijfsvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bij de keuze om het bedrijf om te schakelen, is het belangrijk om nieuwe inzichten te ontwikkelen en je deze eigen te maken. Hierbij hoort vaak het zoeken naar nieuwe oplossingen. En hoewel hier al veel ervaring mee is, moet het vertrouwen dat dit werkt, vaak gedurende de omschakeling nog ontwikkeld worden. Morele ondersteuning is hierbij welkom en deze wordt bij uitstek gevonden binnen een groep die voor dezelfde keuzen staat. Het wordt dan ook als zeer inspirerend ervaren om met elkaar van gedachten te wisselen over persoonlijke motieven, visie´s en ervaringen, behorende bij de omschakeling.

 

Om deze reden is ervoor gekozen om de beide groepen in eerste instantie klein en persoonlijk te houden. Bij de start van deze groepen is er een gevarieerd, doch zeer praktisch programma opgesteld. Belangrijke onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. Voedervoorziening en rantsoen, Veebeheer en huisvesting, Graslandbeheer, Preventieve Diergezonheid, Bodemleven en organische bemesting. Maar ook Economie en Strategie staat op het programma. De bijeenkomsten worden verzorgt op de bedrijven dan de deelnemers zelf. Want veelal is hier veel informatie op te doen.

Illustratief is hiervoor het volgende. In december 2008 hebben beide groepen voor het eerst een gezamelijke bijeenkomst gehad. Aanleiding hiervoor was het onderwerp preventieve diergezondheid. Hiervoor werd het bedrijf van Gerard Keurentjes bezocht. Gerard heeft reeds 6 jaar ervaring met een actief beleid rond preventieve gezondheidszorg.  Zijn bijzondere aanpak dwingt respect af. Uit deze bijeenkomst blijkt dat het maken van een bewuste keuze eigenlijk het belangrijkste is. Deze standvastige houding is nodig om nieuwe inzichten en vertrouwen te ontwikkelen. Hierdoor heeft Gerard al jaren geen antibiotica meer nodig om zijn veestapel gezond te houden. Wel zet hij regelmatig micro-bioticum in.

In de loop van 2009 zullen de groepen ca 5-6 maal bijeen komen. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Deze kunnen contact opnemen via 06-26518701