Documenten

Eindrapport Nat. Landschap Zuidwest Fryslan mrt 2011
Ontwikkeling van de biologische melkprijs wordt belangrijker, Ekoland juni 2011
Website Groene Gronden, 2010-2011
Landbouwdeskundigen houden pleidooi voor duurzaam grondgebruik, Voorgrond, voorjaar 2011
Brochure: Bayershoeve klaar voor de toekomst (medeauteur), Biologisch Ondernemen, september 2010
Studieclubs biozuivel bekijken ontwikkelingen, opbrengsten en kosten, Ekoland juni 2009
Bijdrage in de ontwikkeling programma Quick Scan biologische melkveehouderij, 2009
Ontwikkeling van programma voor een kostprijs- calculatie van melk, 2008
Ontwikkeling van Bio- Barometer, 2008
Ontwikkeling van Kaascalculator , programma voor de verkoopprijs van boerenkaas, 2008
Website Ekopart, 2008
Rapport kostprijsbenadering Bio-melk, Eko Holland, januari 2009
Praktische kostprijs biologische melk (medeauteur), WUR, 2008 en 2010
Biologisch boeren bedreigt door ganzen, Ekoland juni 2008
Omschakeling in de lift, Ekoland, juni 2008
Bedrijfsontwikkeling, Bioveem Rapport 17 , oktober 2006
Een koe als Breezewood Patsy is mijn fokdoel, www.bioveem.nl , juni 2006
Perspectieven voor de biologische landbouw, Ekoland, mei 2006
Voor weinig geld toch een ruime stal, die ingericht is op groei, mei 2006
Bestrijding van ridderzuring in grasland, mei 2006
Het graslandbeheer bij Jan Vis, met klaver een goede productie en kwaliteit, mei 2006
Een veestapel in balans voorkomt een hoog celgetal, april 2006
Omgaan met gehoornd vee, maart 2006
Strategische bedrijfsplannen, Intern Rapport Bioveem, april 2004
De melkrobot goed inpasbaar in biologische landbouw, Ekoland, maart 2004
Ondernemers in Bioveem, drijfveren, doelstellingen en strategie (medeauteur),Bioveem Rapport 2,
Ontwikkeling van "Begrotingsprogramma biologische (melk)veehouderij", 1995-2011
Ontwikkeling managementprogramma biologisch melkveehouderij, 2006
Bioveemrapport 1, jan 2003
Klaverontwikkeling moet beter, om biologische mest af te voeren, Ekoland, augustus 2002
Uitbreiding van "Bedrijfsanalyse Melkveehouderij (BAMV van DLV), 2003-2005
Ontwikkeling van "Bemestingsplanner biologische (melk)veehouderij, 2002-2004
Boekje: Recept voor goed mineralenbeheer, DLV 1998
Eindrapport Mineralenboekhouding biologische landbouw op orde, DLV 1998
Boekje: Biologisch grasland met klaver (medeauteur), DLV
Ontwikkeling van mineralenbalans voor biologische landbouw 1996-1997
Saldoberekening voor PAGV