Biologisch beheer heeft ook voorkeurpositie bij Grondpacht provincie Noord Holland

 

Wie in 2018 grond van de provincie wil pachten kan dat tot uiterlijk 30 juni laten weten. Biologisch beheer heeft een voorkeurpositie. U kunt dit kenbaar maken op www.noord-holland.nl/verpachtingen.

 

De provincie heeft in Noord-Holland ongeveer 1700 ha agrarische grond in eigendom. Totdat de gronden een eigen bestemming krijgen daarvoor gebruikt worden, kunnen agrarische bedrijven de grond voor maximaal vier jaar pachten. De provincie Noord-Holland wil met deze te verpachten gronden bijdragen aan biodiversiteit, waterkwaliteit, duurzame landbouw en natuurwaarden. Daarom geeft ze de voorkeur aan agrariërs die in het bezit zijn van een certificaat, zoals bijvoorbeeld

  • Biologisch (EKO keurmerk),
  • Milieukeur,
  • Natuurboer uit de Buurt,
  • Veldleeuwerik,
  • Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) en
  • Duurzame Zuivelketen (DZK).

Daarom stelt zij voorwaarden aan de agrariërs die de gronden willen pachten.

  • Zo geldt er een mest- en spuitvrije zone langs schouwsloten,
  • moet bouwland omzoomd worden door een bloemrijk kruidenmengsel
  • en mag er in natuur- en weidevogelkerngebieden pas na 15 juni gemaaid worden.

Daarnaast kunnen aanvullende voorwaarden voor beheer worden gesteld. Daar staat dan wel, ter compensatie een pachtreductie tegenover. Klik hier voor meer informatie over de aanvullende voorwaarden 

Biologische melkprijs en markt- update 2018

Ekopart volgt al enkele jaren de prijsontwikkeling van de biologische melk in Nederland. Gemiddeld is de Bio-garantieprijs over 2017 boven bijna op 50 ct gekomen. Na een relatief matige start kan 2017 dan ook worden bijgeschreven als een goed jaar.

1 GB Bio melkprijs 12 17

De reguliere melkprijs belande in 2016 in een vrije val. Deze heeft in 2017 weer een snel en goed herstel laten zien. De gemiddelde melkprijs is in 2017 utigekomen op bijna 38 ct en dat ligt bijna 10ct. boven 2016. Wellicht is deze situatie illustratief voor de toekomst: grotere variatie in de prijsvorming. Reserveren in goede tijden is het parool om in slechte tijden aan uw verplichtingen te kunnen voldoen.

De biologische melkprijs heeft zich na een sobere stalperiode in 2015-2016, in zomer goed hersteld. In de zomer is de Bio-prijs 2-3 ct hoger dan in 2016 het geval was en is de laatste 5 jaar nog niet zo goed geweest.

2 Bioprijs 5 jaar 12 2017

 De gemiddelde biologische melk laat over de laatste 5 jaar een relatief stabiele prijsvorming zien.

Let wel: dit betreft de garantieprijs, waar voor de uitbetalingsprijs nog ca. 1-1,5 ct. bijgekomen kan zijn.

3 Bio GB gemiddelde prijs 12 2017

 De Bio-toeslag is het verschil in Garantie-melkprijs tussen de biologische en de reguliere melk. Deze maakte sinds najaar 2014 een spectaculaire groei door. De toeslag kwam in 2016 gemiddeld uit op ca 18 ct. Dit illustreerde een relatief stabiele markt voor de biologische melk en de lage wereldmarktprijzen voor de reguliere melk. In de loop van 2017 is het verschil tussen gangbaar en biologische weer enigszins genormaliseerd. Maar het gemiddelde prijsverschil is in 2017 toch nog uitgekomen op ruim 12 ct.  Dit komt vooral doordat de Bio-prijs zich deze zomer spectaculair heeft hersteld.

4 Bio toeslag 12 2017

Een prognose geven voor 2018 is echter toch lastig. Voor de Bio-melkprijs lijkt de invloed van de vele omschakelaars in 2016, die nu op de markt gekomen zijn, is tot nu toer beperkt gebleven. Verwacht wordt dat er in de zomer een druk op de prijs kan komen, mede omdat er dan meer gemolken wordt. Naast het aanbod in Nederland speelt ook de ontwikkeling in het buitenland een rol. Groei in Duitsland tempert de prijs, wat ook van invloed kan zijn op de prijs in Nederland. In 2017 was er blijvende interesse voor omschakeling, hoewel deze wel weer enigszinds genormaliseerd is. Deze omschakelaars kunnen vanaf oktober op de Biomarkt komen. De voorlopige prognose is dan ook dat de gemiddele Bioprijs in 2018 wat zal achterblijven bij 2017.

 

Nu het stof is opgewaaid m.b.t de fosfaatwetgeving, die in 2018 in werking gesteld wordt, zal er bij veel bedrijven toch nagedacht worden over de toekomst. Ook is de reguliere prijsprognose somber. De omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. kan bij goede bedrijfsomstandigheden perspectief bieden. Naast de melkprijs moet hierbij vooral gekeken worden naar de huidige bedrijfsstructuur, de ruimte in de markt en de melkprijsprognose voor de langere termijn. Verwacht wordt dat er in 2018 veel bedrijven zich zullen gaan orienteren op de mogelijkhed voor omschakeling. Afhankelijk van de keuzen die worden gemaakt zal de melk van deze bedrijven waarschijnlijk eind 2019 op de markt komen. De  directe invloed op de prijs zal dan ook beperkt blijven.

I-Nature Vietnam, The Cricket Farm Project

Afgelopen zomer is op verzoek van PUM, een advies-bezoek gebracht aan I-Nature te Hanoi. Dit bedrijf, Cricketland-farm, heeft zich ten doel gesteld om in de stroomvallei van de Rode Rivier een Biologische bedrijf te gaan vestigen. Het is de bedoeling dat deze boerderij The Cricketland-farm, een voorbeeld wordt voor een duurzame en veilige voedselvoorziening van de metropool met ca 9 miljoen inwoners.

Lees meer...

Is de Bio-toeslag wel toereikend

Verdienmodel biologische melkveehouderij

Ook voorbeeld voor natuur-inclusief boeren.

De biologische melkveehouders hebben de laatste jaren goed geboerd. Dat blijkt uit een nadere analyse van de boekhoudresultaten van de laaste 5 jaar.

De basis hiervoor vormt in eerste instantie de goede melkprijs van 48,5 ct. en de omzet en aanwas van ca 5 ct. per kg melk. Opmerkelijk is echter dat de overige opbrengsten met bijna 10 ct. bijdraagt aan de omzet. Dat betreft o.a. ha-toeslagen , vergoeding natuurbeheer, vergoeding ganzenschade en het verleasen van melk (tot 2015). En dan zijn er ook nog neventakken die mogelijk wat omzet oplevert. Biologische bedrijven zijn dan ook vaak heel divers van karakter.

Bij de kosten valt vooral op dat de voerkosten nog redelijk in de hand gehouden wordt en dat er relatief weinig kosten voor het onderhoud van het land wordt uitgegeven. De bewerkingskosten zijn door het extensieve karakter, zoals vanouds, relatief hoog. De rentelasten zijn ruim 5 ct per kg melk.

Dit levert een kasstroom op waar voldoende ruimte lijkt te zijn om in de gezinsuitgaven te voorzien en aan de gemiddelde aflossingsverplichtingen. Er is voldoende ruimte om te reserveren.

Resutaat Bio melkvee 2017

Een addertje onder het gras is echter dat dit rendement niet alleen kan worden gerealiseerd via de melkprijs en vee/vleesverkoop. Het verdienmodel voor biologische melkproductie is dan ook behoorlijk mager. 

Het complete artikel is verschenen in www.ekoland.nl

 

Deze economische benadering  van de biologische melkveehouderij kan eveneens toegepast worden op andere vormen van natuur-inclusieve melkveehouderij. Voor een studie voor de Vogelbescherming zijn de boekhoudingen 2015, van 8 melkveebedrijven, met een actieve weidevogelbeheer, geanalyseerd. Uit deze verkenning blijkt dat het niet eenvoudig is om aleen via inkomsten uit melk en vee/vlees een goed rendement te realiseren. Inspanningen ten behoeve van weidevogelbeheer, leiden al snel tot beperking in het bedrijfsrendement, als er geen extra inkomsten tegenover staan. Hierbij kan gedacht worden aan een weidevogel-toeslag op de melkprijs, van 2-5 ct.,  extra ruimte voor beheervergoedingen of een variabele in de uitbetaling vanGLB-toeslagen.

Meer hierover kunt u lezen via www.boer-en-vogels.nl

 

 

 

 

Provincie Friesland en Groningen: Omschakeladviezen aan keukentafel en in groepsverband

Ekopart verzorgt al meerdere jaren de advisering voor omschakeling naar een biologische bedrijfvoering in de Provincie Friesland en Groningen. Dit blijkt een succesvolle aanpak en dit project krijgt in 2016 en 2017 een goed vervolg.

Gangbare bedrijven, met vragen over de biologische landbouw, kunnen om advies vragen en hun kennis ontwikkelen, waarbij een deel van de kosten door Provincie Friesland en Groningen worden gesubsidieerd. 

Dat kan individueel in de vorm van een keukentafelgesprek over de technische en bedrijfsstructurele kansen en aandachtspunten. Ook is het mogelijk om een bedrijfseconomische verkenning te laten opstellen op basis van de huidige bedrijfsvoering.

Inmiddels zijn er in de beide provincies Omschakelgroepen Biologische Melkveehouderij opgestart, voor bedrijven omschakeling, om hun kennis en ervaring te ontwikkelen en delen via enkele groepsbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden over het algemeen op de bedrijven van de deelnemers gehouden of er wordt een excursie georganiseerd. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Ekopart (06-26518701 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)