Opdrachtgevers

Ekoland - Oprichting Ekoland 1980

In 1980 werd de eerste Boerenbrief, bedoeld als vakblad voor de biologische landbouw gepubliceerd. Uitgever was Ekologisch Landbouw Consulentschap. Kees Water was medewerker nauw betrokken bij dit initiatief. Deze is na 2 jaar opgevolgd door Ekoland, welke ook nu nog een belangrijke schakel is om kennis en ervaringen uit te wisselen.