Opdrachtgevers

Ministerie van Landbouw - Project: Mineralenboekhouding in de biologische land- en tuinbouw, 1995-1998

In de periode 90-er jaren kreeg het mineralenbeleid veel aandacht. In die periode bleek er grote behoefte te bestaan om de kennis over het mineralengebruik door de biologische land- en tuinbouw in beeld te brengen. Kees Water had als medewerker bij DLV biologische landbouw, veel kennis en contacten op dit onderwerp. Hij werd in 1995 gevraagd om als projectleider op te treden voor een 3 jarig project, waarbij een mineralenboekhouding binnen de biologische land- en tuinbouw werd geïntroduceerd. De hiermee verzamelde kengetallen over het gebruik van en de overschotten bij biologisch landbouw- en tuinbouwbedrijven kwamen hiermee goed in beeld. Zie ook boekje: Recept voor goed mineralenbeheer