Opdrachtgevers

Skal, 2000

Ter voorbereiding van de aanscherping van de regels m.b.t het gebruik van biologische mest is een landelijke mestbalans o-pgesteld van de bij Skal geregistreerde land- en tuinbouw bedrijven. Dit met het doel om onderbouwing te krijgen voor deze aanscherping van het biologisch mestgebruik