Opdrachtgevers

Ministerie van Landbouw, 2001-2002

Kees Water is actief betrokken geweest bij de informatievoorziening m.b.t de ontwikkeling van de Mond en Klauwzeer en de te nemen maatregelen. Dit verliep via de Infodesk Mond en Klauwzeer van het Ministerie van Landbouw en Visserij