Opdrachtgevers

Gemeente Leusden - Enquête Biologisch Landbouw in, 2001

Deze enquette werd uitgevoerd onder de melkveehouders in gemeente Leusden, met het doel om de mogelijkheden voor onschakeling naar een biologisch beheer in beeld te brengen. Uitvoering Kees Water in nauwe samenwerking met Agro Eco te Wageningen.