Opdrachtgevers

Provincie Noord Holland - Grasklaver- studiegroepen en demonstraties 2003-2004

De WLTO heeft in samenwerking met DLV,10 studiegroepen met reguliere melkveehouders kennis laten maken met de teelt van klaver in grasland. Doelstelling was om middels klaver in grasland de N-imput bij bedrijven via mest te beperken. Kees Water was aan het projectteam toegevoegd als specialist die de studiegroep begeleiders ondersteunde. Ook was hij zelf verantwoordelijk voor de begeleiding van studiegroepen. Ter afsluiting van het 3 jarige project organiseerde hij samen met de studiegroepen een 6 -tal demonstratiebijeenkomsten grasklaver. Totaal hebben in ieder geval ca 100 melkveehouders in Noord Holland gedurende 3 jaar ervaring opgedaan met klaver in grasland.