Opdrachtgevers

J. Duijndam, i.s.m. Boeren voor Natuur – Bedrijfsplan veehouderijbedrijf ten dienste van Natuur- en Landschapsbeheer te Delfgauw, 2005

Met de opzet van het boeren voor natuurconcept op het bedrijf van de Fam. Duijndam is gekozen voor een volledig gesloten bedrijfsvoering. Het bedrijf dient als voorbeeld voor het uitvoeren van natuur en landschapsbeheer op basis van agrarisch ondernemen. Innovatief is de vorming van een fonds, op basis waarvan het rendement dient als vergoeding voor de uit te voeren werkzaamheden voor natuur en landschap en als compensatie voor het verlies aan productiviteit. Kees Water heeft voor het bedrijf een uitgebreid strategisch bedrijfsplan opgesteld.